Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps på Høllebrygga lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Stuntet Søgne med korpsmusikk

  Nicolai Prebensen
  02. juni 2018
  14:07
Norges Musikkorps Forbund fyller i år 100 år, og dette ble markert i Søgne lørdag. Det var 18. november 2017 at kulturminister Linda Hofstad Helleland kunngjorde at 2018 får offisiell status som  «Musikkorpsenes år». 

100 år
- Norges Musikkorps Forbund er 100 år i 2018 og fortsatt en svært viktig kulturaktør i samfunnet. Korpsene i Norge er et av de beste eksemplene på at tradisjon og fornyelse går hånd i hånd, skriver forbundet på egne hjemmesider.

Lokalt markerte Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps dagen med «stuntkonserter» på Lunde, Tangvall og Høllebrygga.

Konsertene var ikke forhåndsannonsert, men likevel kom publikum raskt på plass de tre stedene.

Eldre
Søgne Musikkorps slår faktisk forbundet sitt når det gjelder alder. Korpset ble stiftet i oktober 1909 etter initiativ fra Oscar Lohne.

. Korpsets første dirigent var Adolf Hansen, musiker i Brigademusikken i Kristiansand. Se for deg veiene på den tiden, og jeg lurer litt på hvorfor Adolf valgte å si ja takk til jobben. Reisen til bygda den gang var både kronglete og lang, og bil hadde han vel neppe, sier korpsets toastmaster, hornist og forfatter av jubileumsboka, Egil Lunde til N247. 

Søgne Skolemusikkorps ble stiftet den 12. juni 1964. I 2009 ble Langenes Skolekorps og Søgne Skolemusikkorps slått sammen til ett korps under navnet Søgne Skolekorps.

Korpsene startet "stuntkonsertene" utenfor Elma på Lunde lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Korpsene avsluttet "stuntene" på Høllebrygga lørdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no