Repstadtunet fredag kveld.

Kulturlandskapsprisen til Repstadtunet

  Nicolai Prebensen
  01. juni 2018
  18:41
Overraskelsen var stor på Repstadtunet da fylkesmann Stein A. Ytterdahl dukket opp på basaren til støtte for «Barna under broen» prosjektet i New Delhi India.

Fylkesmannen hadde med seg et kunstverk og pengepremie som et synlig bevis på å ha vunnet Vest-Agder Kulturlandskapspris 2018.

Saken oppdateres senere.

I pressemeldingen fra fylkesmannen står det:
«Viktige kriterier ved valg av vinneren er at det må være gjort en ekstra innsats for kulturlandskapet og innsatsen skal bevare og synliggjøre kulturlandskapet. I tillegg må det blant annet være knyttet til bærekraftig skjøtsel, aktivt landbruk og moderne drift av kulturlandskapet. Årets tema var «god bevaring av bygninger, bygningsmiljøer og tun på gårdsbruk».

Begrunnelse
Repstadtunet ble foreslått som prisvinnere av landbruksforvaltningen i Søgne og i Marnardal.

Kulturlandskapsgruppa for Vest-Agder mener at Repstadtunet v/Ellen Tone Repstad oppfylte kriteriene, og her er begrunnelsen for valget:

«Repstadtunet omfatter seks mindre gårdsbruk som ligger idyllisk til ved Repstadvannet. Området har en særegen og tett gårdsbebyggelse med velstelte hager og dyrkede jorder innimellom. Repstadtunet utgjør et harmonisk, helhetlig og intimt landskapsrom som har et historisk preg.

Det drives aktivt landbruk med kjøttproduksjon på storfe og sau, blåbærproduksjon, skogsdrift og drift av kurs- og selskapslokale.

Best bevarte
I følge kommunens kulturvernplan (1990) er Repstadtunet trolig det best bevarte innlandstunet av denne typen i Vest-Agder. Det ligger i en opprinnelig sammenheng der tunformen – både som rekketun og klyngetun - i stor grad er bevart og tidstypisk med stor grad av autentisitet.

Flere våningshus og uthusbebyggelse har høy verneverdi. Her er våningshus og et gårdsanlegg fra 1700-tallet samt flere bygninger fra 1800-tallet.

Kulturminner
Repstadområdet er ganske rikt på kulturminner. Det er blant annet registrert et bosettingsområde fra jernalder/middelalder som sammen med bygninger fra flere århundrer gir kulturmiljøet stor tidsdybde.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Vakre Repstadtunet 1. juni 2018. (Foto: Nicolai Prebensen).

Fornying av bygningsmassen i nyere tid har i stor grad skjedd i samsvar med tradisjonell byggeskikk. Det er ei levende grend med stabil bosetting, bærekraftig skjøtsel og moderne drift av kulturlandskapet. Den smale fylkesveien går gjennom tunet, nesten helt inntil noen av husene og bidrar til at Repstadtunet både er svært synlig og lett tilgjengelig for allmennheten. Repstadtunet fremstår som et identitetsskapende område – et område for trivsel som det er lett å knytte stedsindentitet til.»

15.000 kroner
Prisen består av en pengesum på 15.000 kr og kunstverket «Sheep in a heap» av billedkunstner Jeannie Ozon Høydal.

62 personer bor i området derav 13 personer under 18 år og 49 over 18 år.
Sist oppdatert 01.06.2018 klokken 19:55 av Nicolai Prebensen

Idylliske Repstadtunet ble fredag kveld tildelt Vest-Agder fylkes Kulturlandskapspris 2018. (Foto: Einar Ukkelberg og Ellen Eskeland)

Trangt og vakkert på Repstadtunet. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no