Oppdaterte skisser som viser omtrent hvordan Tangvall Park vil bli seende ut når prosjektet er ferdig. (Foto: Kleplandsveien AS/Folk.)

Tangvall Park - håper å rydde tomta før ferien

  Jon Aamodt
  01. juni 2018
  20:15
- Vi har jobbet lenge med prosjektet Tangvall Park og da er det godt å konstatere at planene våre nå er godkjent, sier Alexander Aamodt på vegne av utbyggerne i Kleplandsveien. 

Han har tidligere understreket den gode dialogen med politikere og administrasjon i Søgne kommune og gjentar dette når han sier at utbyggerne mener man har kommet fram til en god løsning for prosjektet i Kleplandsveien.


- Nå tenker vi god framdrift i det videre arbeidet. Det betyr å få ferdige tegninger og komme igang med riving av de gamle bygningene på tomta. Vi søker rivetillatelse straks og håper vi kan legge tomta flat før ferien, fortsetter han.

Stor interesse fra markedet
Utbyggerne er allerede i dialog med interessenter på den omkring 1.100 kvadratmeter store næringsseksjonen i byggets første etasje og har også veldig mange navn som har satt seg på listen over interessenter for leilighetskjøp. 

- Det har vært god interesse for boligene og vi vil nå følge opp alle som har kontaktet oss tidligere. Tidspunkt for når vi kan sette spaden i jorda er avhengig av hvordan salget går, men vi håper å komme igang så fort som mulig etter ferien, sier Aamodt videre.

Tangvalls skyline
Tangvall Park ble av kommunestyret godkjent med syv etasjer på den høyeste delen. Slik de foreløpige tegningene ser ut, vil det gi rom for to leiligheter i den øverste etasjen. Aamodt er tilfreds med at de fikk lov til å bygge disse syv etasjene, men utelukker ikke at andre prosjekter på Tangvall kan få tillatelse til å bygge enda høyere. 

- Leilighetene i syvende etasje vil få en fantastisk utsikt, og selv om det skulle komme høyere bygg i sentrum, så blir avstanden til disse stor nok til ikke å sjenere leilighetene her. Miljøpartiets innspill om grønne tak har vi allerede innarbeidet i de nyeste tegningene og rundt bygget håper vi å få til grøntarealer som gir et trygt og vennlig utemiljø. I tillegg får beboerne utearealet på taket over butikken som en privat hage.

Politisk ønske om fortetting
I den politiske behandlingen av Tangvall Park og andre store utbyggingsplaner for Tangvall, har de fleste lokalpartiene gitt uttrykk for at det må bygges høyt på Tangvall dersom ønsket om et levende sentrum skal virkeliggjøres. Det er dette utbyggerne nå tar konsekvensene av i sin videre planlegging og Aamodt legger til at i byer og sentrumsområder må det forventes at områdene utvikles og fortettes over tid. 

- Vi har forståelse for at noen kan reagere når det kommer nye store bygg tett opptil egen leilighet, men velger man å bosette seg i et sentrumsområde med de fordeler dette har, må man også forvente å redusere på andre kvaliteter som man i større grad finner i villastrøk. Vi legger likevel til rette så godt vi kan for at boliger og uteområder skal bli attraktive for beboere og andre som oppholder seg her, sier han.

2019-2020
- Det er for tidlig å si noe sikkert om ferdigstillelse av leiligheter. Det vil i stor grad avhenge av hvordan salget går. Av erfaring vet vi hvor lang byggetiden blir, og kommer vi raskt igang ser vi for oss ferdige leiligheter helt på slutten av 2019 eller tidlig i 2020. Slik det ser ut akkurat nå, blir trolig Tangvall Park det første leilighetsbygget på Tangvall siden Rådhusveien 51-53 ble tatt i bruk, sier Aamodt. 

Sist oppdatert 01.06.2018 klokken 21:30 av Jon Aamodt

- Vi håper å rive de gamle bygningene og legge tomta flat før ferien og at vi kan starte videre arbeid med maskiner straks etter ferien, sier Alexander Aamodt på vegne av utbyggerne i Kleplandsveien. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no