Kommunestyresalen på Songdalen rådhus onsdag kveld.

Avgjøres skolesaken i Songdalen i kveld, eller blir den utsatt?

  Nicolai Prebensen
  30. mai 2018
  15:52
Songdalen kommunestyre møtes i kveld klokken 18.00 i kommunestyresalen på Songdalen rådhus. Via kommunens streamingstjeneste kan du følge møtet live her på N247..

Blant annet skal skolesaken tas opp, og spørsmålet er om saken får en endelig avgjørelse, eller blir utsatt etter at nye opplysninger i saken er kommet frem.

Kan stoppe skolebygging på Vollan

Orienteringer
Nullvisjonen v/Tom Erik Dønnestad
K3 – status v/ordfører og rådmann

Interpellasjon
2/18 16/00739-55 Interpellasjon 5
Godkjenning av protokoll kommunestyret 25.04.18 6

Referatsaker
Årsrapport 2017 fra Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 
 • Budsjett- og ytelsesavtale Nullvisjonen i Søgne Songdalen og Vennesla - mellom Songdalen kommune og Vest-AgderFylkeskommune (BY-avtale)
 • Protokoll Temark Representantskapet 19.04.2018 7
 • Forskrifter om gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer
Saker til behandling
 • 24/18 18/00193-9 Ny barneskole på Rosseland 
 • 25/18 18/00406-1 Tilbygg Finsland skole 
 • 26/18 17/01648-5 Kommunal overtakelse av Espelandsvegen 
 • 27/18 16/00808-42 Finansrapport 31. desember 2017 
 • 28/18 17/01540-10 Årsrapport og årsregnskap 2017 
 • 29/18 16/03137-11 Utvikling av Nodeland stasjon og lokal medfinansiering
 • 30/18 18/00110-5 Grunnerverv til ny E-39, fra kommunal eiendom, gnr. 113,bnr. 24 med flere
 • Nye oppgaver til fylkeskommunen.
 • Høringssvar til anbefalingen fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om nye oppgaver til fylkeskommunen. 

Kommunestyret ledes av ordfører Johnny Greibesland (Sp). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no