Leserinnlegg
Yngvar Monstad (MDG) har sendt et leserinnlegg om utviklingen på Tangvall. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Ei tankereise om Tangvalls framtid

  Nicolai Prebensen
  24. mai 2018
  20:34
Det er vanskelig å spå hva framtida vil bringe. Spådommer om framtida har stort sett en ting felles – de pleier å vise seg å være feil. Likevel kan det noen ganger være nyttig å visualisere hva man tror vil skje dersom man følger en utvikling over tid. Utviklingen av Tangvall fortjener et slikt forsøk, ettersom det som skjer her de neste årene vil påvirke alle Søgnes innbyggere. Bli med på en tankereise som tar for seg dagens politikk i scenario 1, og en mer utopisk visjon for et levende sentrum i scenario 2:

Scenario 1: «Business as usual»
Ti år har gått siden Tangvallplanen ble vedtatt, og det ble åpnet opp for en storstilt transformasjon av sentrumsområdet. Mange utbyggere hadde sittet på gjerdet og ventet, og nå hadde mange planene klare for større byggeprosjekter. Den nye planen hadde vide rammer, og spesielt når det gjaldt høyde var det fantasien som satte grensene. Dette åpnet opp for en annen type lønnsomhet i prosjektene, og det ble tegnet både høyt og bredt med bakgrunn i politikernes uttalte ønsker om å fortette på Tangvall uten å bruke mer av matjorda. Utbyggerne fremmet planer i stort antall, planer som stort sett gikk uhindret gjennom politisk behandling og ble realisert slik de var tegnet. Flere massive bygg dukket opp. Byggene slåss om både sollys og utsikt, og Tangvall begynte etter hvert å likne et Manhattan i miniatyr. I begynnelsen var det god lønnsomhet i prosjektene. Det meste ble solgt til eldre som ønsket en lettstelt bolig med sentral beliggenhet. 

De var pengesterke kjøpere, og butikkene på Tangvall merket også et oppsving i omsetningen. Men gradvis skjedde det en negativ utvikling. Flere og flere av de nybygde leilighetene ble stående tomme. De skyggefulle og forblåste gatene ble stort sett vandret av folk som var på vei fra en butikk til en annen, og deretter tilbake til bilen eller boligen sin. Barnefamiliene var helt borte. Folk tilbrakte ikke lenger tiden sin i sentrum på samme måte som før. Flere av de nye byggeprosjektene ble kansellert, og butikkene falt bortimot tilbake til sin tidligere omsetning. Utbyggerne skyldte på politikerne, og politikerne skyldte på utbyggerne.

Scenario 2: En ny og modig politikk
Ti år har gått siden Tangvallplanen ble vedtatt, og det ble åpnet opp for en storstilt transformasjon av sentrumsområdet. Mange utbyggere hadde sittet på gjerdet og ventet, og nå hadde mange planene klare for større byggeprosjekter. Den nye planen hadde vide rammer, og spesielt når det gjaldt høyde var det fantasien som satte grensene. Dette åpnet opp for en annen type lønnsomhet i prosjektene, og det ble tegnet både høyt og bredt med bakgrunn i politikernes uttalte ønsker om å fortette på Tangvall uten å bruke mer av matjorda. Utbyggerne fremmet planer i stort antall, men politikerne brukte virkemidler for å fange opp kloke tanker fra innbyggerne - innspill som gjorde at politikerne kunne ta styringen på utviklingen, bevæpnet med gode idéer og refleksjoner fra både fagfolk og lekfolk. Planene ble vurdert med et kritisk blikk og holdt opp mot visjoner for et levende sentrumsområde. Mange prosjekter viste seg å være kontraproduktive i så måte, og ble sendt tilbake med nye bestillinger til utbygger og administrasjon. 

Noen utbyggere protesterte, men de fleste var takknemlige for å få hjelp til å utvikle prosjekter som bygde opp under gode sentrumskvaliteter. Det var ikke vanskelig å se at helhetstenkningen ga gevinst – boligene solgte som varmt hvetebrød, og beboerne var fornøyde. En variert lavblokkbebyggelse i inntil syv etasjer slapp inn lys og luft til gode oppholdsarealer på gateplan, faktisk nok til at det kunne plantes rikelig med busker og trær i sentrumsgatene. Hvert boligkompleks tilførte også noe til allmennheten og området for øvrig, og snart var både buldrevegg, vasse-fontene, gressbakker og ei og annen glassoverbygd gate på plass. 

Folk i alle aldre brukte sentrumsområdet til rekreasjon, og det var et yrende liv i gatene, særlig i sommerhalvåret da sola virkelig fant veien ned på gateplanet. Kaféer og kaffebarer spratt opp som paddehatter, og Tangvall fikk en stor del av æren for at Søgne tiltrakk seg mye av befolkningsveksten i Nye Kristiansand. Utbyggerne berømmet politikerne, og politikerne berømmet utbyggerne.

Tilbake til virkeligheten:
Tangvall er i forandring. Hva resultatet blir, er opp til politikerne - men vi trenger din hjelp til å ta de riktige valgene. Ring en politiker du har stemt på, og som snakker på vegne av deg, og gi dine innspill til hva du ønsker at Tangvall skal bli. 


Yngvar Monstad,
Miljøpartiet De Grønne Søgne

Leserinnlegg om utviklingen på Tangvall. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no