Kommunestyresalen på Tangvall torsdag kveld.

Her kan du se kommunestyremøtet i Søgne live torsdag kveld

  Nicolai Prebensen
  24. mai 2018
  10:27
Torsdag klokken 17.30 starter kommunestyremøtet i Søgne på rådhuset på Tangvall.

Møtet sendes live via kommunens livestreamingstjeneste.

Saker til behandling:
 • PS 46/18 Godkjenning av protokoll fra møte kommunestyret 26.04.18
 • PS 47/18 Referatsaker kommunestyret 24.05.18
 • RS 14/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over kommunens vedtak i sak om ekspropriasjon til gjennomføring av detaljregulering
 • RS 15/18 Sak vedrørende ekspropriasjon av arealer på GB 16/312 avsluttes
 • RS 16/18 Informasjon vedr. avvikling av kommunale heimevernsnemnder 2017 - Behandling i Søgne kommunestyre
 • RS 17/18 Invitasjon til å opprette årets Kommunekomite - TV-aksjonen 2018
 • RS 18/18 Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018 - PS 54/18 Tilbakemelding på sak nr. PS 4/18
 • PS 48/18 Søknad om permisjon fra verv som kommunestyrerepresentant - Jan Stubstad
 • PS 49/18 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd
 • PS 50/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten
 • PS 51/18 Sluttbehandling - detaljregulering for Kleplandsveien, 1, 3, 5, 7 og 9 - Plan ID 201608
 • PS 52/18 Sluttbehandling - detaljregulering for Nygårdshaven 1, 2, 4, 6 og10 - Plan ID 201616
 • PS 53/18 Agder Energi- ny viljeserklæring
 • PS 54/18 Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - Cafe Verftet Ny Hellesund
 • PS 55/18 Saksfremlegg Melding om vedtak sak 12/18 - Årsrapport og årsregnskap 2017 fra skatteoppkreveren i Søgne
 • PS 56/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune

Kommunestyret i Søgne ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no