På taket over bygningen merket med kafé, ønsker Bernt Daland (FrP) at det legges til rette for uteservering. (Foto: Atelier T. Olsen og Siv.ing. A. Reinertsen/Haugen senter AS)

Ønsker uteservering på taket

  Jon Aamodt
  23. mai 2018
  14:07
Plan- og miljøutvalget i Søgne behandlet onsdag detaljreguleringsplan fra Haugen senter AS. 


Utvalget vedtok å legge ut planen på høring etter en lengre diskusjon hvor spesielt høyden på bygget ble diskutert. Yngvar Monstad (MDG) fikk gjennomslag for et tilleggsforslag hvor utbygger skal legge til rette for «grønne tak» på flater som ikke benyttes til oppholdsrom. 

Den delen av det planlagte bygget som vil ligge nærmest rådhuset, et tenkt bygget i en etasje. Ifølge kommunalsjef Torkjell Tofte er det tenkt at hvis det skal bygges foran rådhuset, mener kommunen det må være en publikumsrettet virksomhet som en kafe på dette arealet. 

- Vi prøver å skape et uterom som har visse kvaliteter her, uttalte Tofte.

Servering på taket
Bernt Daland (FrP) syntes det burde legges til rette for en form for uteservering på taket av det aktuelle arealet og syntes det var noe merkelig at ikke utbygger selv hadde søkt om dette. Han forslo derfor et tillegg til planen hvor det åpnes for at det kan legges til rette for kafe eller en form for uteservering på dette taket. 

- Det vil kunne bli en ideell plassering for en kafé, med sol og utsikt til torgområdet, kommenterte Daland. 

Utvalget sluttet seg til Dalands forslag som dermed vil følge planen videre når den legges ut på høring før den kommer tilbake til ny politisk behandling. 


Det var Bernt Daland (FrP) som fremmet forslaget om å tillate kafé på taket foran rådhuset. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no