Det er på strekningen fra krysset Stauslandsveien/Langnesveien til Søgnetunet Søgne kommune vil at Vest-Agder fylkeskommune skal følge opp et rekkefølgekrav fra 1999. (Stiplet linje er kun en markering, ikke plassering av gang- og sykkelveien). (Foto: N247/Kart: Søgne kommune)

- Opprettholdelse av rekkefølgekravet fører til byggestopp

  Nicolai Prebensen
  20. mai 2018
  18:55
Fylkestinget i Vest-Agder vedtok i 2017 å bygge om dagens Søgne videregående skole med nye praksisarealer på området for i overkant av 47 millioner kroner. Blant annet skal det bygges ny ridehall, nye stallbygg, nytt fjøs samt lager- og verkstedsbygning.


Rådmannen i Søgne kommune har i sitt forslag til ombyggingen av praksisarealene lagt inn et rekkefølgekrav som tilsier en ny gang- og sykkelvei fra krysset Stauslandsveien og inn til Søgnetunet.

I høringssvaret fra fylkeskommunen som er skrevet av prosjektleder Eirin Reinskou i selskapet WSP står det at prosjektet har forståelse for at det i reguleringsplanen for område vedtatt i 1999 står at ved utbygging av Søgne videregående skal rekkefølgekravet innfris.

Fylkeskommunen mener imidlertid at det gjeldende rekkefølgekravet var vedtatt med bakgrunn i at all undervisning skulle foregå ved dagens videregående skole.

Mindre trafikk
- I den nye planen er det kun praksisarealer som er tilbake på Søgnetunet mens selve skolen er lagt til knutepunktet på Tangvall. Trafikksituasjonen er følgelig vesentlig endret i forhold til premissene i forrige reguleringsplan, står det i høringssvaret.

- Trafikksikkerhet kan ivaretas via mindre tiltak ved avkjøringen til praksisarealet slik som f.eks. farts-dempende tiltak og/eller bedre lys.

- Prosjektet ber derfor om at rekkefølgekravet fjernes eller i alle fall ikke gjøres til en forutsetning for utarbeidelse og drift av praksisarealene på Søgnetunet. I tillegg til ovennevnte argument, begrunner vi dette med sterk nedgang i trafikkmengden skolen vil generere, skriver prosjektlederen i høringssvaret.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Store deler av praksisarealene på Søgne videregående skole står overfor en snarlig ombygging for i alt 47 millioner kroner. (Foto: Nicolai Prebensen).

I samme brev dokumenterer også prosjektlederen trafikktettheten på Søgneveien til 350 ÅTD (gjennomsnittlig trafikk fra årets start til i dag) og mener at dette tallet vil gå ned når nye Søgne videregående skole på Tangvall tas i bruk.

Stoppordre
Avslutningsvis skriver Reinskou at prosjektet vil få stoppordre hvis Søgne kommune opprettholder rekkefølgekravet.

- Opprettholdelse av rekkefølgekravet vil bety at prosjektet får stoppordre og saken må opp til ny politisk behandling. Prosjekt har en godkjent økonomisk ramme fra fylkestinget på 47 millioner kroner. Et grovt anslag på rekkefølgekravet tilsier at rammen må økes med ytterligere 30-35 millioner kroner, skriver hun.
Sist oppdatert 21.05.2018 klokken 09:45 av Nicolai Prebensen

Søgne videregående skole står overfor en stor ombygging til 47 millioner kroner om kort tid. Prosjektet kan strande hvis Vest-Agder fylkeskommunes politikere må behandle saken på nytt. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no