Kommunestyret i Songdalen vedtok i oktober 2017 at ny skole skal bygges på Rosseland. Formannskapets vedtak i mai 2018 om å reversere avgjørelsen og bygge skole på Vollan har fått mange innbyggere til å skrive under et opprop for å gjennomføre kommunestyrets vedtak om skole på Rosseland. (Foto: Planfolket AS)

Stort engasjement for ny skole på Rosseland

  Jon Aamodt
  19. mai 2018
  22:39
At lokalisering av barneskole i nedre del av Songdalen skaper stor debatt og engasjerer lokalbefolkningen er ingen hemmelighet. Det siste tydelige bevis på engasjementet ser vi av oppslutningen om underskriftskampanjen som ble lagt ut på «Minsak.no» fredag 18. mai. Knapt et døgn etter at avstemningen ble lagt ut, har mer enn 275 personer skrevet under oppropet til støtte for kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole på Rosseland. 

- Jeg opplever et stort engasjement og stor skuffelse blant mange etter at noen nå ønsker å reversere kommunestyrets vedtak, bare et halvt år etter at det ble vedtatt å bygge skole på Rosseland, sier Steffen Aarhus, initiativtaker til kampanjen. 

Aarhus har i 10 år engasjert seg både som forelder, gjennom velforening og på annet hold i debatten om lokalisering av barneskolen. 

- Handler om mer enn skole
- Egentlig er dette mye bredere enn skolesak. Det handler også om framtida for pensjonistene i Songdalen som håper de kan bo i nærheten av der de bor i dag. Det er allerede etablert seniorboliger på Nodeland, og da Rosseland ble valgt som skoletomt, kom det tydelige signaler om et enormt behov for arealer til omsorgsboliger i kommunen. Hvis vi ikke tenker langt nok nå, kan det bli et problem å dekke behovet for areal til omsorgsboliger i framtida. Bruker vi de sentrumsnære områdene til skole, er det ikke sikkert at omsorgsboliger bygges på Nodeland når vi er blitt en del av storkommunen, sier Aarhus til N247. 

Han er bekymret for at prinsipper og partiprogram som er bestemt for lang tid siden skal være førende for avgjørelser som skal fattes nå. 

To prosent av innbyggerne
- Det er noen regler for hvor mange innbyggere som må skrive under for at vi skal bli tatt hensyn til, fortsetter han. 

Ifølge Aarhus skal tallet for Songdalen være 128 mennesker. Med over 275 underskrifter første døgnet viser dette et stort engasjement. Til sammenligning fikk partiet Venstre 72 stemmer i Songdalen ved siste kommunevalg. MDG vikk 108 og FrP fikk 295. Dette har gitt de tre partiene henholdsvis en, en og tre representanter i kommunestyret.

Frykter feilinformasjon og «fake news»
Aarhus er spesielt opptatt av at informasjonen som kommer ut til folk skal være korrekt. 

- Mange har fått inntrykk av at en skole på Nodeland skal være for alle som bor i nærheten. Dette er ikke riktig. Elever som bor nord for rundkjøringen, må fremdeles til Nodelandsheia. Skolen som er planlagt på Vollan har ikke kapasitet til å ta imot disse. Svært mange av elevene som skal gå på den nye skolen, bor i Rosselandsområdet. Da er det er litt banalt at vi skal sende disse med buss frem og tilbake til Nodeland. I tillegg er det mange som vil kjøre barna til skolen. 67 prosent av arbeidsstokken i Songdalen pendler til Kristiansand. For mange blir det en ekstra kjøretur oppom Nodeland før de snur og kjører videre mot byen igjen.

- På vei inn i den nye kommunen, bør vi se litt på kartet. Rosseland ligger gunstig til med hensyn til kollektivtrafikk både mot øst og vest. Avstikkeren opp til Nodeland vil være ulogisk, fortsetter Aarhus som også har reagert på at ikke MDG ser miljøperspektivet i denne saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Beste totalløsning
Han understreker til slutt at argumentene om pris er basert på meget usikre estimater, noe også rådmannen har bekreftet gjentatte ganger. Aarhus legger til at selv om bygging av skole skulle vise seg å bli noe dyrere på Rosseland enn Vollan, mener han likevel dette vil bli den beste og billigste løsningen når alle hensyn blir tatt i betraktning.  

- Alle underskriftene viser at det ikke bare er noen få personer som roper høyt, Lista viser også at mange av de som skriver under bor i Nodeland sentrum, så dette engasjementet strekker seg langt utover Rosseland. Over helga leverer jeg underskriftene på rådhuset, sier Aarhus.


Steffen Aarhus har i 10 år engasjert seg i skolesaken i Songdalen. Nå har han tatt initiativ til en underskriftskampanje for å gjennomføre kommunestyrets vedtak om å bygge skole på Rosseland. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Formannskapet i Songdalen vedtok mot stemmene til Høyre og Frp å skrinlegge planen om ny skole på Rosseland og gjenoppta den tidligere planen om ny skole på Vollan. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no