Kapellan Eirik Nyfeldt Bø holdt tale for dagen på Tangvall torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Kjære vakre gode borgere...

  Nicolai Prebensen
  17. mai 2018
  19:13
Kapellan Eirik Nyfeldt Bø holdt tale for dagen på Tangvall torsdag ettermiddag og vi har fått hans tillatelse til å gjengi talen i sin helhet.

« -Kjære vakre og gode borgere av vakre og fine Søgne! Kjære alle andre fine folk som er her på besøk!

Gratulerer med dagen og hipp hipp - (hurra)

Når presidenten i USA blir innsatt, må han avlegge en ed. Gi et løfte. Og det er en ting presidenten lover: Og det er å ta vare på, beskytte og forsvare - Grunnloven.

En grunnlov er superviktig fordi den hjelper oss med å lage et godt land å leve i.
I dag feirer vi vår norske grunnlov. Den nest eldste i verden som fortsatt er i kraft. I vår grunnlov står det blant annet at alle har rett til liv og beskyttelse, at alle har rett til utdannelse og et bærekraftig miljø. Ingen andre lover eller handlinger i vårt land kan gå i mot grunnloven.

Så, spesielt til våre barn og unge vil jeg si:

Minn oss voksne på grunnloven.

Minn oss på at alle har rett til liv.

Sitter du i rullestol er det ikke du som er funksjonshemmet. Det er samfunnet som er funksjonshemmet, fordi vi ikke har gjort det like greit for deg å bade på Høllessanden.

Minn oss på at du har rett til utdannelse.
Hvis du sliter på skolen, er det ikke din feil, men vårt ansvar som samfunn å hjelpe deg.

Minn oss på vårt ansvar for å ta vare på naturen slik at vi ikke bruker den opp og ødelegger den, men at den også er der når du får dine barn. For i grunnloven vår står det at alle har rett til liv, utdannelse og et bærekraftig miljø.

Det kan også se ut til at universet har en grunnlov. Den grunnloven handler om at ting av samme natur kommer sammen og danner noe nytt og enda bedre.

Da universet ble skapt, eller ble til, alt etter hva du tror, så forteller fysikerne oss at like etter The Big Bang, så fantes det små partikler som begynte å danse sammen. Og når de dansa sammen ble de til noe nytt og enda bedre, atomer - Hydrogen og Oksygen. Atomene dansa sammen, og noe nytt og enda bedre ble til, molekyler. Og vi fikk blant annet, H20. Vann.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Torvet på Tangvall torsdag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)

Uten dans, ikke noe vann med andre ord.

Molekylene følge grunnloven og dansa sammen, og disse dannet celler. Og cellene danset sammen, og ble til planter, dyr og mennesker. Og du er her fordi dine foreldre dansa sammen. For vi vet jo alle hva dans kan føre til.

Familier kom sammen som storfamilier, og storfamilier som stammer. Og stammer kom med tiden sammen og dannet en nasjon. Og slik fikk vi veldig enkelt sagt nasjonen Norge.

Noen tror at meningen med å komme sammen, å være en nasjon, er å bli like. Like det samme. Mene det samme. Men det er ikke poenget med universets grunnlov.

For når hydrogen og oksygen kommer sammen og danner vann, er det fortsatt hydrogen og oksygen hver for seg, samtidig som de sammen blir vann. Så når vi sammen skaper Norge og Søgne er det ikke for å bli like, og gjøre alt likt. Det er kjedelig. Det er kult at vi er forskjellige.

Å komme sammen som en nasjon og som ei bygd handler om å ta vare på at vi er forskjellige og mener forskjellig, samtidig som noe nytt og enda bedre blir til.

Ikke ulike det å klappe:
Når våre ulike fingre klapper sammen, blir det en mye fetere lyd, enn hvis de bare klapper alene.

Å være en nasjon handler heller ikke bare om å være seg selv god nok. I en veldig gammel bok jeg leser i av og til står det noe hva som er meningen med å være en nasjon, et land. Meningen med å være en nasjon er i følge den gamle boka, å ta vare på sine, men også andre. For en stor nasjon tar vare på sine. En større nasjon tar og vare på andre.

Ei stor bygd tar vare på sine. Ei større bygd tar også vare på andre. Slik som meg.
En pissemaur fra Vestlandet. Og slik som min venn Mostafa, som kom hit fra Syria.

Så når vi i dag feire grunnloven vår, landet vårt, bygda vår. La oss minne hverandre på hvorfor vi kommer sammen.Ikke for å bli like, men for å lage et godt samfunn å bo i, for oss og for andre. Som de menneskene vi er.
 
La meg derfor få avslutta med å hilse dere alle, med noen gode ord fra den gode gamle boka:

Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! Hipp - hipp - hurra ».

Kapellan Eirik Nyfeldt Bø sammen med 17. mai-komite leder, Yngvar Monstad. (Foto: Nicolai Prebensen)

Kapellan Eirik Nyfeldt Bå på talerstolen på Tangvall 17. mai. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no