Formannskapet ber administrasjonen vurdere å utvide fartsbegrensninger til sjøs til å gjelde helt ut til 100 meter fra land. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

Vil vurdere 100 meters grense for fartsbegrensning i skjærgården

  Jon Aamodt
  16. mai 2018
  10:27
Formannskapet i Søgne behandlet onsdag en sak om hvorvidt det skal innføres lokale restriksjoner for vannscooter i Søgne. Rådmannen hadde innstilt på at det ikke lages egne regler for vannscooter og mente at dagens generelle regelverkt for ferdsel til sjøs er tilstrekkelig. 


I debatten fremmet Per Kjær (SV) forslag om at administrasjonen skal vurdere å endre dagens bestemmelser slik at fartsbegrensningen på 5 knop vil gjelde helt ut til 100 meter fra land mot 50 meter som gjelder i dag. 

Gruppeleder i Arbeiderpartiet Bjørn Egeli mente Kjærs forslag var godt.

- Dette forslaget er så bra at vi vil støtte dette, kommenterte Egeli, og la til at han ønsket å ta innspillet med til fellesnemnda for å få en vurdering av om dette kan bli innført i Nye Kristiansand. 

- Vil vurdere
- Det kjøres fort i skjærgården, og jeg vil også støtte at dette blir vurdert, sa KrFs Torfinn Kleivset.

Han understreket at han i første rekke ønsket en vurdering av forslaget. 

Dermed var det klart at det ville være flertall for Kjærs forslag i formannskapet.

Med fem (Ap, Sv, KrF) mot fire (H, V, FrP) stemmer ble det vedtatt å endre rådmannens innstilling slik at administrasjonen må vurdere å utvide fartsbegrensningen til å gjelde inntil 100 meter fra land.

Dersom forslaget bli en realitet, betyr det i praksis at dersom avstanden mellom holmer og skjær er under 200 meter, kan et fartøy ikke passere mellom disse med hastighet over 5 knop.

Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret før administrasjonen eventuelt foretar ytterligere utredninger. 
Det var SVs representant i formannskapet Per Kjær som fremmet forslaget som formannskapet med 5 mot 4 stemmer vedtok onsdag. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no