- Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging, skriver Søgne kommune på egen hjemmeside. (Foto: Pixabay)

Innspill om bredbådsutbygging i Søgne

  Nicolai Prebensen
  15. mai 2018
  21:00
Artikkelen er først publisert på Søgne kommunes hjemmesider.

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Søgne (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres her til å gjøre det innen 14. juni 2018.

Forutsetninger
En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Hvor?
Søknad planlegges i denne omgang for området Kimestad -Myran

Det er de som har mindre enn 30 mbit/s som det kan gis støtte til. De som har mindre enn 10 Mbit/s skal gis prioritet.  Lokale bidrag må utgjøre minst 25 %

Frist
Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Frist for innspill er 14. juni 2018.
  • Innspillene sendes på e-post til postmottak@sogne.kommune.no  og merkes «bredbåndsutbygging innspill».
  • Kontaktperson for spørsmål er Kenneth Fedog, tlf 91560980.
  • Kunngjøring skjer kun på Søgne kommunes hjemmeside.

- En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for, skriver kommunen på egen hjemmeside. (Foto: Pixabay)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no