Sendingen er avsluttet.

Formannskapsmøtet i Søgne live onsdag

  Nicolai Prebensen
  16. mai 2018
  00:06
Onsdag morgen møtes formannskapet i Søgne kommune til ordinært månedsmøte i kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall.

Møteplanen er som følger:
 • Kl. 09.00-09.30 Generalforsamling Sognvaar vekst
 • Kl. 09.30-11.30 Behandling av oppsatte saker
 • Kl. 11.30-12.00: Lunsj
 • Kl. 12.00-: Behandling av oppsatte saker fortsetter
Saker til behandling:
 • PS 45/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 18.04.18
 • PS 46/18 Referatsaker 16.05.18
 • RS 20/18 Sak vedrørende ekspropriasjon av arealer på GB 16/312 avsluttes
 • RS 21/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over kommunens vedtak i sak om ekspropriasjon til gjennomføring av detaljregulering
 • RS 22/18 Forespørsel om kjøp av 6 leiligheter i Prosjekt Agderbygg på Tangvall - referatsak
 • PS 47/18 HMS- rapportering pr. 1. kvartal 2018
 • PS 48/18 Agder Energi- ny viljeserklæring
 • PS 49/18 Vannscooter i Søgne
 • PS 50/18 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd
 • PS 51/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten
 • PS 52/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
 • PS 53/18 Eventuelt 16.05.18
 • PS 54/18 Tilbakemelding på sak nr. PS 4/18 unntatt offentligheten etter Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13.
Sist oppdatert 16.05.2018 klokken 12:27 av Nicolai Prebensen

Formannskapet i Søgne kommune ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no