Skoletoget i Greipstad starter av avslutter på Fagermoen. Songdalen skolekorps stiller alltid og bidrar til markering av Grunnlovsdagen. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

17. mai i Søgne og Songdalen

  Jon Aamodt
  15. mai 2018
  11:41
Her er årets program for 17. mai i Søgne. 

Revelje
07.15 Solta, Høllegada, Høllebrygga – Søgne Skolekorps.
07.30 Ålo – Søgne Musikkorps.
08.15 Ausvikheia – Søgne Musikkorps.
08.50 Torvmoen – Søgne Skolekorps.
09.00 Ny-Hellesund – Søgne Musikkorps.
09.20 Vedderheia ved barnehagen – Søgne Skolekorps.

Flaggheising
08.00 Rådhuset.
1. Søgne sjøspeidergruppe og Søgne Skolekorps deltar.

Grunnlovsmarkering
08.30 Håkon Repstad sr. taler og legger ned blomster ved bautaen til Syvert Amundsen ved Søgne gamle kirke.
Søgne skolekorps spiller.

Kirkesamling
08.45 Samling i Søgne gamle kirke.
Andakt ved Jan Nordstokkå.

10.00 Festgudstjeneste i Søgne hovedkirke ved sokneprest Birte E. Løvåsen.
Søgne Soul Children synger.

Krigsminnemarkering
10.55 Minnestøtta ved hovedkirka over falne Søgne-folk under Andre verdenskrig.
Minneord og bekransning ved tidligere fylkesmann, generalløytnant og tidligere øverstkommanderende for styrkene i Sør-Norge, Hjalmar I. Sunde.
Søgne Røde Kors danner flaggborg.
Søgne Musikkorps spiller.

Skoletoget
Rute:Lundeveien – Tangvallveien – Rådhusveien – Mega.

11.15 Fra Lunde ved YX Søgne Bilservice:
Søgne Skolekorps, Lunde skole, Tinntjønn skole.

11.22 Ved hovedkirka/Heimklang slutter følgende seg til toget fra Lunde:
Flaggborg, Søgne Musikkorps, Tangvall skole, Nygård skole, Langenes skole.

Før avgang spiller begge korpsene ett vers av ”Ja, vi elsker”.

Festarrangement
12.15 Rådhustorvet.
Velkomstord ved leder i 17.maikomiteen, Yngvar Monstad.
Nasjonalsangen.
Ungdomsappell ved Marie Fasmer Karlsen, elevrådsleder ved Søgne videregående skole.
Konsert med Søgne Skolekorps og Søgne Musikkorps.
Tale for dagen ved kapellan Eirik Nyfeldt Bø.
Konsert med Søgne Bygdekor.
Utdeling av pris.
Oppvisning ved Dancing Darlings.
Oppvisning ved Søgne Turnforening.
Dans ved Søgne Seniordans.
Folketoget passerer forbi Rådhustorvet ca. kl:14.00.

Kafè og kiosk
12.00 – 15.00 kafé i 3. etasje i Helsehuset og på Rådhusets takterrasse, samt kiosk i Biblioteket i Rådhuset ved Søgne Skolekorps.

Salgsboder
12.00 – 15.00 på festplassen ved Søgne Håndballklubb, Søgne Ungdomslag og Søgne Skolekorps. Salg av bl.a. vafler, kaker, pølser, is, slush, kaffe, brus, gassballonger m.m.

Fiskedam for barna.

Folketoget
13.50 Start fra Tangvall skole og Stemveien.

Rute: Rådhusveien – Undergangen – Toftelandsveien – Klepplandsveien – nordsiden av omsorgsenteret – Marie Føreids vei – Toftelandsveien – Undergangen – Rådhusveien og første del av toget slutter på P-plassen ved Mega, andre del slutter på Rådhustorvet.

Toget har et kort stopp ved hovedinngangen til Søgne omsorgssenter hvor «Ja, vi elsker» spilles.

Togorden i folketoget:
Politietaten
Flaggborg ved Søgne Røde Kors
17.-mai komiteen
Kommunestyret
Søgne Musikkorps
Barnehagene
Dancing Darlings
Søgne Røde Kors
Søgne Ungdomslag
Søgne Skolekorps
Søgne Turgruppe
Speiderne
Søgne Bygdekor
Søgne Kulturskole
Søgne Volleyballklubb
Søgne Turnforening
Hjemmetjenesten i Søgne kommune
Søgne Fotballklubb
Karateklubben Sør
Søgne Håndballklubb
Øvrige idrettslag
Etteranmeldte
Søgne Trialklubb
Borgere under Det norske flagg – folk kan slutte seg til toget ved Rådhustorget ca. kl:14.00.

Etteranmeldte lag/foreninger til folketoget: tlf. 38 05 43 06.

Grendearrangement
16.00 Nygård skole ved Søgne gamle prestegård.

16.00 Lunde skole.

16.00 Langenes skole.

Alle steder: leker og underholdning for hele familien, samt salgsboder.

Trafikk
Lundeveien og Tangvallveien mellom YX Søgne Bilservice og Tangvall skole, samt Rådhusveien kommer til å være stengt for biltrafikk under avviklingen av skoletoget ca. kl: 11.00 - 12.15.

Rådhusveien, Toftelandsveien, Klepplandsveien og Marie Føreids vei blir stengt ca. kl: 13.50 – 14.30 under avvikling av Folketoget.

P-plassene nærmest Tangvall skole er stengt hele dagen.

P-plassene syd og vest for Søgne Konditori er stengt hele dagen.

P-plassene nord og øst for Mega er stengt 08.00 – ca. 14.30, da stedet er reservert sluttplass for skoletoget og første del av folketoget med barnehagene. Foreldrene kan hente bara sine her.

Parkering
Det oppfordres til at folk setter bilene på Park and ride (bak REMA), ved kunstgressbanen nord for E39, på grusbanen ved Nygård skole, Coop Extra eller inne i skolegården på Tangvall skole.

Alle oppsatte parkering forbudt skilter må respekteres.

Toaletter
Åpne toaletter 10.00 – 15.00 i Helsehusets 1. og 3. etasje og i Rådhuset.

Kjøretøy i folketoget
Biler eller kjøretøy på fire hjul som ønsker å delta i Folketoget, må pga. sikkerhet søke 17. maikomiteen om kjøretillatelse og fører må underskrive vedtatte sikkerhetsregler. Bare forhåndspåmeldte kjøretøy kan delta. Nærmere info på tlf. 38 05 43 06.

Det vil ikke bli tillatt med lastebiler eller traktorer i folketoget pga. sikkerhet.

Annet
Det er ikke tillatt med gassblåser i Skoletoget.

Alt fortaussalg i tilknytning til Rådhustorvet er forbeholdt de lag og foreninger som arbeider med gjennomføringen av dagen. 17.-maikomiteen ber om at dette blir respektert.

17.maikomiteen 2018
Leder Yngvar Monstad, nestleder Christian Eikeland, Kristin Soltveit Upsal, Øyvind Lorentsen.

Medarrangører: Søgne Bygdekvinnelag, Søgne IL friidrett, Søgne Håndballklubb, Søgne Skolekorps, Søgne ungdomslag, Søgne Røde Kors.

Sekretariat: Enhet for kultur v/M. Haugland, tlf. 38 05 43 06.

Leverandør av blomster til Søgne kommunes 17.-maiarrangement 2018: Kåre Larsen Handelsgartneri.

Her er årets program for 17. mai i Greipstad. 

Program:
08.00 Flaggheising
09.00 Gudstjeneste i Greipstad kirke

09.30 Bekransning av krigsminnesmerket ved Greipstad kirke ved Greipstad historielag

09.40 Skolekorpset spiller for Songdalstunet

09.45 Oppmøte til toget Fagermoen torg

10.00 Toget går fra Fagermoen torg

Togrute: Fagermoen torg, Songdalsvegen, Nye Kirkeveg, Birkenesvegen, Rismyrbrua, Fagermoen torg

10.50 Ungdomsappell ved Adriana Samuelsen 10. trinn Songdalen Ungdomskole
10.55 Skolekorpset spiller «Ja, vi elsker»
11.00 Tale for dagen ved lennsmann Per Juell Larsen
11.10 Skolekorpset spiller «Gud signe vårt dyre fedreland»
11.15 Innslag med Songdalen kulturskole
11.35 Prisutdeling:
Budstikkas årets navn og årets tegninger i programmet
11.40 Innslag med Tuntrallen gla’kor
11.50 Pause -

Aktiviteter, salgsboder og kaféer på torget
(Dette er åpent fra toget kommer inntil arrangementet er slutt)

12.30 Konsert med Songdalen skolekorps i Greipstad menighetshus
12.50 Konsert med Tuntrallen gla’kor i Greipstad menighetshus
13.15 Breakdance med elever fra kulturskolen på scenen Fagermoen torg
13.15 Oppmøte for folketoget ved pumpestasjonen
13.30 Folketog/bilkortesje:
Songdalsvegen fra pumpestasjonen til rundkjøringen og tilbake til Fagermoen torg.
14.00 Hovedkomiteen kårer beste bidrag i folketoget på Fagermoen torg

18.00 Fest i Bestestua
Festtale med Odd Magne Røinås, bevertning, underholdning.

Parkering
Greipstad kirke, Nodeland senter, Noden, Menighetshuset, Songdalen ungdomsskole (NB – ikke parkering på Rismyrsletta, her går toget)

Servering
Menighetshuset, gymsalen, rådhuset og kiosk. Egen servering med glutenfri mat i et hjørne i gymsalen samt salg av kyllingpølser i kiosk ute. Vi har VIPPS. Ved kontakt betaling husk små sedler/mynter.

Togoppstilling
Politi – Flaggborg v/ Røde Kors – Kommunestyret – Songdalen Skolekorps – Rosseland skole – Tunballen skole – Songdalen Ungdomsskole – Oasen skole – Songdalen musikkorps - Hortemo familiebarnehage – Slottsparken familiebarnehage– Birkelid barnehage - Bjørnungen barnehage – Tunballen barnehage – Eventyrheia barnehage – Birkelid læringssenter

Arrangører
GIL håndball, FAU 6. kl. Tunballen skole, FAU 6. kl. Rosseland skole, Songdalen kommune.

Hovedkomite: Politikere i kultur og utviklingskomiteen.

Her er årets program for 17. mai i Finsland. 

Program:
10.30 Gudstjeneste i Finsland kyrkje 
Sokneprest Svein Arve Egeland
Minisingers

12.00 Tale for flagget på skolen
Sang 1.-4. klasse 

12.15 Folketoget
Togrute: Fra skolen til Åkset sag og tilbake.
Oppstilling: Ordfører - Flaggborg – representanter fra kommunestyret - Finsland skole – Korps - Finsland barnehage – alle andre
Vær med i toget eller stå langs ruta!

13.00 Mat for alle i Finslandshallen

1.-10. klasse kr. 50,-, 17 – 99 år kr. 100,-, resten gratis! Sang barnehagen.

14.00 Leker og aktiviteter for store og små

 «Fiskedam» - luftgeværskyting – pilkast – kiosksalg (åpner 13.30) – hesteskokasting – natursti m.m.
Slutt ca. kl. 15.30 

19.00 Folkefest i Finslandshallen
Velkommen v/Johnny Greibesland-
Prolog v/ Inger Juvastøl -
Sang v/ Kristina Drange –
Festtale v/ Terje Pedersen –
Sang v/ Stina Smith-
Premieutdeling -
Pause med kaker, brus og kaffe.
Og årviss tradisjon til slutt: Underholdningskomiteen overtar scenen!

Lekerom for barna under folkefesten!
Priser: 1.-10. klasse kr. 20,-, 17 – 99 år kr. 100,- alle andre fri entré! 

Parkering:
Parkering på grusbanen ved skolen og bak hallen.

Ta med campingstol. Husk kontanter!


17. mai i Søgne. (Foto: Arkiv:Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no