Tonen var lett og humoristisk under dialogmøtet med næringslivet og andre i kantina på rådhuset i Songdalen mandag ettermiddag. Fra venstre ordførerne Harald Furre (H), Johnny Greibesland (Sp), Astrid Hilde. Lengst til høyre, Terje Ø. Pettersen, leder Næringsforeningens ressursgruppe i Søgne og Songdalen. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Rådhuset i Søgne kan fylles med vann

  Amalie Henden
  14. mai 2018
  20:57
Mandag inviterte Næringsforeningen i Kristiansandsregionen til dialogmøte om kommunesammenslåingen. «Fra selvstendige kommuner til attraktive bydeler» var temaet hvor ordførerne fra både Søgne, Songdalen og Kristiansand stilte opp.

Et av temaene som ble tatt opp under det to-timers lange møte var hva man skal fylle rådhusene med. Kristiansand-ordfører Harald Furre kom med det humoristiske forslaget om at «rådhuset i Søgne kan fylles med vann» og siktet til Hildes kommentar om Søgnes behov for svømmehall tidligere i debatten.

Ingen konkrete foreslag
Ordførerne hadde ingen tydelige svar på hva rådhusene kommer til å bli brukt til, men det nye kommunestyret som velges neste høst skal vedta en arealdel av kommunedelplanen. Hvilke områder som vil brukes til de ulike funksjonene vil bli bestemt da.

- Det vil være omtrent like mange ansatte i hvert av rådhusene som det er idag i den nye kommunen. Dagens rådhus i Kristiansand vil være det politiske møtestedet i nye Kristiansand, men vi ser hvor viktig det er at tjenester som skole og barnehage må få bli der de er. Jeg har ikke lyst til å si noe om den ene tjenesten her eller den andre der, men det vil komme mer informasjon om dette til høsten en gang, sa Furre.

Ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland sa seg enig med Furre, men la til at han mener landbruk og naturforvaltning faller naturlig til Songdalen.

- Vi må være forsiktig med å si hvor ting skal plasseres på dette tidspunktet. Næringslivet må gjerne komme med innspill til hvor de ønsker sin tjeneste lokalisert.

Søgne-ordfører Astrid Hilde sa også at det hadde vært rart om ikke landbruk fikk en tilknytning til Søgne eller Songdalen.

Ønsker bygg-og anleggsvirksomheten i Søgne
I Søgne er bygg og anlegg altoverskyggende innen privat næring. Hilde ga uttrykk for at hun ønsker at denne virksomhet skal kunne legges til Søgne. Hun la også til at det vil være naturlig å ha bygg og anleggslinje på nye Søgne videregående.

- Nye Søgne videregående skal få bygglinje og med det tettere kontakt med bransjen. Det er mer hensiktsmessig å ha denne linjen i Søgne enn i andre etasje på Tangen, sa hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Ordfører Johnny Greibesland mener landbruk- og naturforvaltnings organisasjonen i den nye storkommunen faller naturlig til Songdalen. (Foto: Nicolai Prebensen).

Blikket vendt vestover
I salen kom det innspill fra flere om mangelen på konkretisering. Til det svarte Furre at han forsto at mer konkrete svar var savnet.

- Mange prosesser har ikke startet enda. Det å sitte her nå og si hva som kommer til å skje 1. januar 2020 er ikke mulig, men svaret kommer. Den nye kommunen vil være både mer tydelig og attraktiv. Vi vender blikket vestover, men ikke ryggen østover, sa Furre.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) under dialogmøtet med næringslivet på rådhuset i Songdalen mandag ettermiddag. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no