- Vi hører gode visjoner, men de er ikke tydelige, sa Andre Kjetså i en kommentar til politikerne. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Gode visjoner, men ikke tydelige

  Jon Aamodt
  14. mai 2018
  22:02
- Fokus rettes vestover, gjentok ordfører Harald Furre da Næringsforeningen i Kristiansandsregionen hadde invitert til møte på Nodeland mandag ettermiddag.

Ordførerne i de tre sammenslåingskommunene var til stede. Det samme var flere lokalpolitikere og representanter for lokalt næringsliv. Næringspolitikk i Nye Kristiansand var ett av to hovedemner i debatten og næringsområdene i Søgne og Songdalen ble trukket frem i flere sammenhenger. 

- Nye Kristiansand skal være med på å styrke næringslivet, fortsatte Furre og la til at andre grunner enn politiske er årsaken til flere av suksessene innen lokalt næringsliv.

Lite konkrete signaler
- Vi hører gode visjoner, men de er ikke tydelige, svarte Andre Kjetså, en av drivkreftene bak Mjåvann industriområde. 

Både Mjåvann, Lohnelier, Høllen vest og Linnegrøvan ble flere ganger trukket frem som viktige områder for næringslivet. Med unntak for Høllen vest, har de andre områdene ulike utfordringer med adkomst. Linnegrøvan har et rekkefølgekrav om rundkjøring. Det arbeides intenst med ny avkjøring til Mjåvann og Lohnelier venter på at ny E39 og ny adkomst skal bygges. 

- Forutsigbarhet er blant det viktigste for næringslivet, uttalte entreprenør og styreleder i Maskinsentreprenørenes Forbund, Arnstein Repstad. 

Næringslivsrepresentantene fikk ingen konkrete svar mandag. 

- Gradvis fram mot 2020
- Dette er ting som vil komme gradvis fremover mot 2020. En del av dette som etterspørres vil ikke være på plass før de blir vedtatt av det nye bystyret, sa Harald Furre til N247 etter møtet.

Han henviste til at det om få dager tilsettes en ny ledergruppe for den nye kommunen. Når denne er på plass, vil øvrige lederstillinger og funksjoner i den nye kommunen fylles opp etter hvert. Mange viktige spørsmål må derfor vente til en ny organisasjon er operativ og kan starte planlegging for en ny kommune. 


- Det er først når vi har klar en ny arealdel for kommuneplanen vi kan gi svar på hvordan vi ønsker at ulike områder i den ny kommunen skal utnyttes, svarte Furre. 

Forutsigbarhet er blant det viktigste for næringslivet, uttalte entreprenør Arnstein Repstad i møtet med politikerne mandag. (Foto: Nicolai Prebensen)

NIKR kunne registrere et godt fremmøte på Nodeland mandag på tross av sol fra skyfri himmel. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no