- Erfaringene tilsier at vannscooterbruk ikke er verre enn vanlige båtbruk, skriver saksbehandler Steinar Sunde i innstillingen til formannskapet i Søgne kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)

«Freder» vannscootere inntil videre

  Nicolai Prebensen
  12. mai 2018
  16:20
Onsdag behandler formannskapet i Søgne kommune en sak om vannscooterregulering i Søgne.

I innstillingen heter det at Søgne kommune ikke ønsker å innføre spesielle forskrifter eller reguleringen for vannscootertrafikk inntil videre. Kommunen mener at det eksisterende regelverket som gjelder fartsbegrensninger i skjærgården allerede er godt nok.

Lokale forskrifter
«I Søgne er det i lokal forskrift innført fartsbegrensninger i Høllefjorden og Ny-Hellesund samt Lundeelva. Videre er fem knop høyeste tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten i tidsrommet 1. mai – 31. august», skriver fagleder landbruk, natur og miljø Steinar Sunde i saksfremlegget til formannskapet.

Han skriver også at Søgne kommunes skjærgårdtjenestes oppfatning, samt rapporter fra politiets båttjeneste, ikke tilsier at kjøring med vannscootere er et stort problem og ikke verre en båtbruk.

Bakgrunnen for innstillingen er at Stortinget i 2017 opphevet den sentrale vannscooterforskriften, og gav farkostene samme bruksrett på lik linje med båter i de aller fleste områdene.

Likt regelverk
«Administrasjonen er opptatt av mest mulig likt regelverk på området, spesielt nå fram mot kommunesammenslåingen hvor det er en rekke lokale forskrifter som skal harmoniseres.

På bakgrunn av det ikke foreligger erfaringer som tilsier at det foreligger hensyn som gjør det påkrevd å forby vannscooterkjøring, samt at administrasjonen legger vekt med mest mulig likhet i lovverket ifm, kommunesammenslåingen, vil administrasjonen innstille på ikke å innføre spesielle forskrifter/reguleringer for vannscootertrafikk på nåværende tidspunkt», avslutter faglederen. 

Søgne kommune "freder" vannscootere i Søgne-skjærgården inntil videre. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no