Hvilke arbeidsoppgaver vil bli utført av kommunalt ansatte i dagens rådhus på Tangvall og Nodeland etter at Nye Kristiansand er en realitet 1. januar 2020, spør NIKR. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Mandag klokken 16.00: Inviterer til debatt om arbeidsplasser og attraktive bydeler

  Jon Aamodt
  14. mai 2018
  12:37
OBS: Møtet er flyttet til kantina i Songdalen rådhus, og starter klokken 16.00!

Når 2019 er unnagjort vil Søgne og Songdalen ikke lenger eksistere som selvstendige kommuner, men gli over i rollen som bydeler i Nye Kristiansand kommune. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) inviterer til dialogmøte på Nodeland mandag 14 mai under overskriften «fra selvstendige kommuner til attraktive bydeler».

Et tema som det ønskes innspill til er hvilke funksjoner som skal ivaretas i dagens rådhus på Tangvall og på Nodeland. Her skal det fortsatt være mange arbeidsplasser etter 1. januar 2020, men hvilke arbeidsoppgaver vil bli utført på disse lokasjoner, spør NIKR. 

- Blir saksbehandlingen like effektiv?
Songdalen har Mjåvann industriområde og har lenge vært kjent for en rask og effektiv saksbehandling overfor næringslivet. Søgne har Lohnelier som med sin nærhet til nye E39 forventes å tiltrekke seg fremtidsrettede aktører. NIKR spør om dagens praksis fra Songdalen lar seg overføre til en ny storkommune,

- Ingenting er bestemt og dette er et godt tidspunkt for å komme med innspill, skriver NIKR.

- Tyngdepunktet flyttes vestover
Ordfører Harald Furre har sagt at nå flyttes tyngdepunktet vestover og NIKR er tilfreds med at ordføreren umiddelbart takket ja til å delta på møtet. De er spente på hva både lokalpolitikere og andre har å komme med av innspill og gjentar at alle som har tanker om dette må komme med sine innspill nå. 

Møtet holdes i Greipstad menighetshus mandag klokken 16.00 og er beregnet å vare omlag to timer. 
Sist oppdatert 14.05.2018 klokken 13:45 av Nicolai Prebensen

Lohnelier med beliggenhet like ved ny E39 blir et attraktivt område for næringsdrivende, men vil en storkommune sørge for rask og effektiv saksbehandling for næringslivet. (Foto: Sweco/Nye Veier AS)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no