Oppvekstsjef i Songdalen Kristin Eidet Robstad Blir direktør for oppvekst og læring i Nye Kristiansand kommune. (Foto: Jon Aamodt)

Nye Kristiansand: Tre direktører rekrutteres fra Songdalen kommune

  Jon Aamodt
  11. mai 2018
  12:12
Tre av direktørene i Nye Kristiansand hentes fra Songdalen kommune. En direktørstilling lyses ut, mens de tre siste direktørene hentes fra dagens Kristiansand kommune. Dette ser ut til å bli sammensettingen av rådmannens ledergruppe dersom innstillingen fra Camilla Dunsæd blir vedtatt av Fellesnemnda 29.mai.

Rådmann i Songdalen Kjell A. Kristiansen kan bli direktør for organisasjon, personal og stab. I tillegg blir Kristiansen assisterende rådmann i Nye Kristiansand kommune. Med seg fra Songdalen får han trolig Brede Skaalerud som er innstilt som direktør for helse og mestring. Nåværende oppvekstsjef i Songdalen Kristin Eidet Robstad innstilles til stillingen som direktør for oppvekst og læring. 

Wenche P. Dehli er innstilt til stillingen som direktør for samhandling og innovasjon, Terje Fjellvang blir trolig direktør for virksomhetsstyring, økonomi og eierskap, mens Ragnar Evensen går inn som direktør for miljø, byutvikling og teknisk. 

Holum blir kommunalsjef
Ifølge fvn.no blir rådmann i Søgne Kim Høyer Holum kommunalsjef for eierskap og selskapsstyring i den nye kommunen. Han skal ha inngått avtale om denne stillingen som ligger direkte under rådmannen uten å være en del av ledergruppa. 
Sist oppdatert 11.05.2018 klokken 12:15 av Nicolai Prebensen

Rådmann i Songdalen Kjell A. Kristiansen blir direktør for organisasjon, personal og stab i Nye Kristiansand, og i tillegg også assisterende rådmann. (Foto: Jon Aamodt)

Brede Skaalerud og Kristin Eidet Robstad er innstilt som direktører i Nye Kristiansand. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no