Harald J. Solvik er utbyggingssjef i Nye veier AS og har ansvaret for første del av ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst. (Foto: Nicolai Prebensen)

Ny E39 kan få fartsgrense på 120 km/t

  Nicolai Prebensen
  11. mai 2018
  16:45
- Nye E39 mot Sandnes er i vedtatte planer per i dag tilrettelagt med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet vurderer å øke grensa til 120 kilometer i timen for en del motorveier i Norge. Det har vi gode muligheter for å få til, men det vil kunne kreve noen tilpasninger av de ulike E39-planene før det kan bli en realitet, sa utbyggingssjef for strekningen Kristiansand vest - Mandal øst, Harald J. Solvik i Nye Veier AS til N247 forrige fredag.
 
Da hadde han etter invitasjon presentert prosjektet for Høyre-politikere på Lohnelier industriområde.
 
Ferdigfinansiert
Han fortalte videre at prosjektet Kristiansand vest - Mandal øst nå er helt klart for bygging.

Det er fem selskaper som kjemper om denne kontrakten til fem milliarder kroner hvorav fire er utenlandske. AF Gruppen Norge AS, med underleverandørene Kruse Smith Entreprenør AS og Norconsult AS, er den eneste norske tilbyderen, fortsatte Solvik.
 
Videre fra Mandal øst til Mandalselva, med ny forbindelse til Mandal (Ime), gjennomføres nå en parallell prosess med utvelgelse av totalentreprenør. Entreprenøren som får oppdraget skal sørge for utarbeidelse av reguleringsplan før byggestart, som antageligvis blir tidlig i 2020, med ferdigstillelse i 2022.

For strekningen videre fra Mandalselva til Lyngdal arbeides det med endring av traseen, men anleggsarbeidet starter omtrent samtidig som Kristiansand vest – Mandal er åpnet for trafikk i 2022.

Hele strekningen Kristiansand vest - Lyngdal har prioritet i Nye Veier AS', og er ferdig finansiert.
 
- Reisetiden fra Kristiansand til Lyngdal blir nesten halvert fra 63 minutter til 33 minutter. Reisetiden blir selvsagt enda kortere dersom det reguleres en fartsgrense på 120 kilometer i timen, fortsatte han.
 
8. juli
8. juli er en merkedag for ny E39 fra Breimyr i Kristiansand til Døle bru i Mandal.
 
- Denne datoen er under to måneder unna og da er avgjørelsen tatt om hvilken totalentreprenør som velges for å gjennomføre de siste avklaringer med før kontrakten kan signeres 5. oktober. Entreprenørens forberedende arbeider vil starte umiddelbart etter dette. I 2022 skal firefeltsveien stå klar frem til Mandalselva.
 
På strekningen Breimyr - Mandal øst skal det bygges 19 kilometer firefelts vei, syv bruer fra 40-520 meters lengde. Strekningen vil ha fem tunneler fra 370-4000 meters lengde, tre planfrie store kryss samt en rekke andre konstruksjoner.
 
- Beste vestkant
Jack Andersen (H), kommunestyrepolitiker i Søgne er imponert, over fremdriften i prosjektet.

- For Lohnelier er dette en gavepakke. Området får firefeltsvei mer eller mindre gjennom industriområdet med flotte avkjørsler og en nærhet til motorveien som er unik. Hva dette vil bety for bedriftene som er etablert og sikkert nå etablerer seg, kan vi bare tenke oss. Dette blir Nye Kristiansands beste vestkant og når infrastrukturen er på plass, må vi også sørge for at logistikken er der.

Artikkelen fortsetter under bildet.
Nye E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst slik Nye Veier AS presenterer veiprosjektet. (Illustrasjon: Nye Veier AS).

Førerløst
- Med det mener jeg at vi må sørge for at folk kommer seg effektivt til og fra E39 med kollektivtransport. Bruker de buss på Europaveien er det viktig at publikum ikke må vente lenge på videre transport. Vi kan for eksempel se om førerløse busser til og fra E39 til industriområdene, kommunesentrene og boligområdene er en god løsning, eller  alternativt å bygge parkeringsplasser ala Park&Ride på Tangvall langs veien.

- Det har vært mye snakk om Mjåvann industriområde som et attraktivt industriområde i mange år, nå ser vi klart for oss at Lohnelier blir like attraktivt. Den nye veien skal praktisk talt gå gjennom dette området og bedriftene får en svært kort vei til en fantastisk transportåre både øst- og vestover. Hele området vil også få en unik eksponeringen mot veien, avslutter han.

Dette er N247s første artikkel i en serie om E39 utbyggingen fra Kristiansand til Mandal.

Slik vil E39 gå gjennom industriområdet på Lohnelier sett fra øst mot vest. (Foto: Illustrasjon: Sweco/Nye Veier)

Studerer tegningene: F.v. Jack Andersen (H), Trainee Marte Drageset (Nye Veier), Harald J. Solvik (Nye veier), Vegard Launes (H) og Steinar Launes. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no