Kåre Dybesland til venstre med ryggen til bildet på vei ut av formannskapet onsdag. Samme kveld meldte han seg ut av Senterpartiet. (Foto: Jon Aamodt)

Meldte seg ut av Senterpartiet

  Jon Aamodt
  10. mai 2018
  17:16
- Det er ikke ukjent at vi har slitt internt en stund, men nok er nok, sier Kåre Dybesland som onsdag meldte seg ut av Senterpartiet. 

Etter å ha vært tilhører under debatten i formannskapet onsdag, sendte Dybesland en e-post til leder av lokalpartiet med beskjed om at han ikke lenger kan være medlem av Senterpartiet. 

Dybesland med mange år bak seg i partiet sier at det begynte å bli vanskelig da debatten om kommunesammenslåingen var på høyden, og at tendensene herfra har gjentatt seg i debatten om lokalisering av ny skole.

 Intern uro i partigruppe
- Når to sentrale personer i partiet gjør annerledes enn vi er blitt enige om i gruppemøter blir dette veldig vanskelig. Det handler om at man mister litt av respekten. Det er helt greit å ha andre meninger, men det blir feil når vi har gruppemøte og blir enige om ting, og ikke mange timer etter kommer det uttalelser som ikke stemmer med dette, sier Dybesland til N247.

Han liker dårlig at noen går sin egen vei i store og viktige saker, nå sist i forbindelse med omkamp om lokalisering av ny skole. 

- Når man gjentatte ganger presiserer at omkamper er en uting, men gjør det likevel, eller sier til media at det ikke er aktuelt med omkamp, så blir det veldig feil å gjøre dette likevel. 

- Har ikke gjort noe annet enn det vi var enige om
- Jeg føler ikke at Dybeslands utsagn medfører riktighet. Vi var enige om å be rådmannen sette opp en sammenstilling av kostnader ved de to alternativene, og det han la fram viste at Vollan blir mange millioner rimeligere. Dessuten har vi i vårt program at det skal bygges skole på Vollan, sier ordfører Johnny Greibesland i en kommentar til Dybeslands begrunnelse.

Han synes det er leit at han har meldt seg ut, men mener det ikke er gjort noe annet enn det det var enighet om. Greibesland er heller ikke tilhenger av omkamper, men sier at når tallene er så klare som her så skal innbyggernes penger forvaltes på en fornuftig måte. Han er også bekymret for skoledriften ved Rosseland i den anleggsperioden som ville komme dersom ny skole skal bygges her. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- Legger vekt på økonomien
Gruppeleder Kjetil Aasen liker heller ikke omkamper, men legger vekt på økonomien og mener det ikke kan forsvares å bruke 30-50 millioner kroner mer for å bygge skole på Rosseland. 

- Det er gang- og sykkelvei mellom de to alternativene, og det er like langt begge veier. Jeg ville ikke tatt opp dette dersom det bare var min stemme det stod på, men mener det var slik flertallet i gruppa ville ha det, sier Aasen. 

Han legger også til at partiet har gått til valg på skoletomt på Vollan. 

- Skal drive senterpartipolitikk
Dybesland ønsker ingen uro omkring sin egen handling og er klar over at han har satt seg selv i en vanskelig situasjon, men mener det var nødvendig å markere standpunkt nå. Han vil fortsette i kommunestyret som uavhengig representant ut perioden.

Artikkelen fortsetter under bildet. 
Kommunestyremedlem Kåre Dybesland sendte onsdag e-post til leder av lokalpartiet og informerte om at han melder seg ut av Senterpartiet, (Arkivfoto: Ivar Eidsaa). 

- Jeg vil forsatt føre senterpartipolitikk, men nå på egen hånd og står friere til å gå i dialog med andre grupper, fortsetter han. 

Så langt har Dybesland kun fått en henvendelse fra kolleger i partigruppa.

- Den som ringe syntes det var leit, men hadde forståelse for min avgjørelse, sier han. 

- Det er like langt begge veier, sier Kjetil Aasen som har lagt vekt på økonomien ved valg av ny skoletomt. (Foto: Jon Aamodt)

Ordfører Johnny Greibesland er lei for at Dybesland har meldt seg ut av partiet, men mener det ikke er gjort annet enn man var enige om. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no