Formannskapet i Songdalen kommune gikk enstemmig onsdag ettermiddag inn for å fordele flere millioner kroner til gode formål etter at kommunen hadde et mindreforbruk på 18,6 millioner kroner i 2017. (Foto: Jon Aamodt)

Songdalen: Mindreforbruk på 18,6 millioner kroner. Fordeles nå til gode formål

  Nicolai Prebensen
  09. mai 2018
  19:46
Formannskapet i Songdalen kommune behandlet onsdag årsrapporten og regnskapet for 2017. Kommunen hadde i fjor et mindreforbruk på cirka 18,6 millioner kroner og under møtet ble det fremmet tre forslag til disponering av deler av disse midlene.

Turløype
Kjetil Aasen (SP) fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag:
I forbindelse med det gode resultatet for 2017 ønsker Senterpartiet at det bevilges inntil tre millioner kroner til å anlegge ny turløype med lys fra Tunballen skole til hovedturløypa på Bergstøl. Rådmannen bes innen 2. tertial å fremme en fremdriftsplan for dette arbeidet.

IKT
Jan Erik Tønnesland (Ap) ønsket å styrke satsing på digitale hjelpemidler i skolen og fremmet følgende forslag:
I forbindelse med det gode resultatet for 2017 ønsker Arbeiderpartiet at det gjennomføres et digitalt løft i skolene, ved at det i løpet av 2018 og 2019 bevilges en million kroner ekstra til IKT i skolen. Da vil alle elevene har tilgang til nettbrett eller lignende. Arbeiderpartiet ser gjerne at dette kan gjennomføres for 10 klasse fra høsten 2018. Rådmannen gjør en faglig vurdering hvordan dette kan gjennomføres i 1. tertial.

Arild Birkenes (FrP) ønsket at det ble bevilget en million kroner til utbedring av kulturlandskapet og rydding langs elva. Han trakk sitt forslag etter at Terje Imenes (KrF) fremmet følgende forslag:

Artikkelen fortsetter under bildet.
Styreleder i Søgne og Songdalen Elveeigarlag, Espen Halvorsen er svært fornøyd med at det nå ser ut til at elva kan få en skikkelig opprydding i løpet av forholdsvis kort tid. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv).

Rydding og hogst
I forbindelse med det gode resultatet for 2017 ønsker Krf at det bevilges en million kroner til rydding og hogst i og langs Sygna i Songdalen kommune. Arbeidet gjøres i samarbeid med elveeierlaget. Hensikten er å gjøre elva mer synlig og tilgjengelig for rekreasjonsformål, og for å minske faren for skade ved flom. Rådmannen legger frem en vurdering i 1. tertial hvordan dette kan gjennomføres.

Alle forslag ble enstemmig vedtatt. Endelig vedtak fattes i neste kommunestyremøte 30, mai.

- Veldig moro å bli tilgodesett, sier leder i elveeierlaget, Espen Halvorsen til N247 onsdag kveld.

- En gylden anledning
- Det er ikke lenge siden Miljødirektoratet innvilget en søknad fra Friluftsrådet for Lindesnesregionen samt Søgne og Songdalen Elveeigarlag på to millioner kroner til elverydding. Nå får vi en gylden anledning til å gjøre en skikkelig jobb i elva. Selv om det ble gjort en formidabel innsats sist høst under stordugnaden, vil vi nå kunne bruke profesjonelle til å rydde dypere i og langs elva. Dette er det et absolutt behov for og stiller Søgne kommune med tilsvarende beløp som det tyder på at Songdalen kommune nå gjør, vil hele elva kunne bli gullende ren innen forholdsvis kort tid, sier han.
Sist oppdatert 09.05.2018 klokken 19:55 av Nicolai Prebensen

Kristelig folkepartis Terje Imenes (t.h.) fremmet forslag om å bevilge en million kroner til rydding langs "Sygna". Et forslag som ble enstemmig vedatt. Arild Birkenes (FrP) (t.v.). (Foto: Jon Aamodt.)

Kjetil Aasen (SP) foreslo at det bevilges inntil tre millioner kroner til å anlegge ny løype med lys fra Tunballen skole til hovedturløypa på Bergstøl. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no