- Krevende elevsaker gjort det nødvendig med ekstra bemanning som igjen har ført til ekstra kostnader for Nygård skole. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)

Vil styrke skolenes økonomi

  Jon Aamodt
  08. mai 2018
  14:41
- Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre styrker skolen. Tjenesteutvalget i Søgne behandler onsdag årsmeldingen fra 2017. Her foreslår rådmannen at Nygård og Lunde skoler dekker inn deler av et merforbruk fra 2017 i løpet av 2018. Partiene fremmer forslag om at de nevnte skolene ikke skal dekke dette inn. Vi frykter for konsekvenser for de elevene som trenger det mest, sier leder for tjenesteutvalget, Christian Eikeland (FrP) til N247. 

Lunde skole
Forslaget fra de fire partiene berører Lunde skole og Nygård skole. I begrunnelsen skriver partiene at underskuddet på Lunde skole ble større en forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende tilpasning. I tillegg har skolen hatt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med nybygg og byggeaktiviteter. 

Nygård skole
På Nygård er merforbruket delt likt mellom skolen og kompetanseavdelingen. Om overforbruket i kompetanseavdelingen skriver forslagsstillerne at avdelingen ikke har vært budsjettert i forhold til reell elevgruppe, og at dette er hovedårsaken til merforbruket. I den ordinære skolen har flere krevende elevsaker gjort det nødvendig med ekstra bemanning som igjen har ført til ekstra kostnader for skolen. 

På bakgrunn av nevnte forhold forslår de fire partiene at skolene ikke pålegges å dekke inn sine underskudd fra 2017 i det nye budsjettåret. 

Vi frykter for konsekvenser for de elevene som trenger det mest, sier leder for tjenesteutvalget, Christian Eikeland (FrP) til N247. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no