Øyelege Øyvind Skjekkeland flytter far Søgne legesenter til nye lokaler i Rådhusveien 51. Fredag er det finjustering av utstyr og datasystemer som står på programmet. (Foto: Jon Aamodt)

Flytter til nye lokaler

  Jon Aamodt, Nicolai Prebensen
  04. mai 2018
  13:33
- Fra mandag 7. mai er vi på plass i helt nye lokaler, sier øyelege Øyvind Skjekkeland til N247 fredag formiddag.

Skjekkeland har hatt sin praksis ved Søgne legesenter etter at han begynte der som vikar i 2007. Han har nå overtatt praksis etter tidligere kollega og arbeider som øyelege innenfor spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

- Både legesenteret og jeg hadde behov for mer plass. Derfor flytter jeg nå virksomheten ut av legesenteret og inn i nye lokaler litt lenger opp i gata. Nå finner du oss like ved fotballbanen på Tangvall, rett ved siden av Euronics-butikken, sier han. 

Utvidet tilbud
Øyelegen forteller videre at det på sikt er planen å tilby flere behandlingstilbud fra de nye lokalene. Han nevner laserbehandling ved etterstær som et eksempel på dette. 

- Vi har også ambisjoner om å få på plass en ortoptist etter hvert. Dette er  spesialutdannet helsepersonell som kun jobber med skjeling. I dag må barn til Arendal for å få dette tilbudet. For øvrig blir virksomheten som tidligere. Siden vi er en del av spesialisthelsetjenesten kommer våre pasienter ikke direkte til oss, men etter henvisning fra fastlege eller optiker. 

Med seg til Rådhusveien 51 har Skjekkeland 1,5 stilling som helsesekretær, fordelt på tre personer som også jobber delvis ved legesenteret.

- I rute
- Det ser ut til at vi er i rute. I dag holder vi mest på med «fintuning» av utstyr og datasystemer og alt tyder på at dette skal være på plass innen vi åpner her mandag morgen, avslutter øyelegen. 

- Litt trist
- Vi har et mangeårig samarbeid bak oss, og det skal foresette, sier kommuneoverlege Frank Andersen om flyttingen til øyelege Øyvind Skjekkeland.

- To av hans legesekretærer vil fremdeles være ansatt både hos oss og hos han, fortsetter han.

Andersen forteller at det var litt trist at dette skjedde, men både legesenteret og øyelegesenteret i Søgne utvider.

- Vi prøvde å finne en løsning med flere lokaler her på bygget, men det lot seg ikke gjøre. Skjekkeland trengte mer plass, det samme gjorde vi og dermed ble flytting eneste alternativ, sier kommuneoverlegen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- To leger til andre jobber
- Vi sliter med å dekke alle oppgavene vi har, og to av våre leger har flyttet ut til andre jobber. Stillingene er utlyst med søknadsfrist 8. mai, og på tross av mye negativ oppmerksomhet rundt Søgne, har vi klart å holde på det jeg ubeskjedent nok vil kalle, vårt gode navn og rykte. De søknadene som har kommet inn er veldig lovende, og vi håper på å få erstattet de to innen rimelig tid.

- Dette synes jeg er meget positivt og når vi vet at det står fire ubesatte legestillinger i Kristiansand, betyr det at vi er attraktive som legesenter. Det akter vi å holde på, og i et nært samarbeid med øyelege Skjekkeland rett borte i gata, er til syvende og sist flyttingen til beste for alle parter, avslutter han.

Øyelege Øyvind Skjekkeland og legesekretær Elisabeth Rimstad Birkeland utenfor de nye lokalene i Rådhusveien. (Foto: Jon Aamodt)

Søgne legesenter har lyst ut to ledige stillinger. Kommuneoverlege Frank Andersen håper at de blir besatt innen rimelig tid. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no