Kommunestyret i Søgne valgte torsdag nye medlemmer til kontrollutvalget etter at det tidligere utvalget hadde bedt om nyvalg. (Foto: Jon Aamodt)

Helge Andresen ny leder av kontrollutvalget

  Jon Aamodt
  26. apr 2018
  22:29
Kommunestyret i Søgne har torsdag kveld valgt nye medlemmer til kontrollutvalget etter at det sittende utvalget anmodet om nyvalg. 

Under møtet fremmet ordfører Astrid Hilde forslag om å utsette valget og sende saken tilbake til valgnemnda for å få til en innstilling som et samlet kommunestyre kunne støtte. Dette forslaget fikk ikke flertall. 


Etter en lengre debatt om valgbarhet og politisk sammensetting av utvalget ble Helge Andresen (H) valgt til ny leder. Utvalget forøvrig vil bestå av nestleder, Per Gunnar Salomonsen (SV), Charlotte Søyland Simonsen (FrP), Torunn Verdal (KrF) og  Audun Øvrebø (AP). 

Høyreveteranen Helge Andresen er valgt til ny leder av kontrollutvalget i Søgne. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no