Med 21 mot seks stemmer vedtok kommunestyret i Søgne å foreta ekstern granskning av forhold knyttet til henvendelsen fra kommunens hovedverneombud. (Foto: Jon Aamodt)

Kommunestyret vedtok granskning etter lang debatt

  Jon Aamodt
  26. apr 2018
  21:22
Etter en nær to timer lang debatt i kommunestyret i Søgne torsdag kveld, vedtok kommunestyret med 21 mot 6 stemmer å følge opp vedtaket fra formannskapet om å foreta en ekstern granskning av innholdet i henvendelsen fra hovedverneombudet.

Som ved flere tidligere anledninger ble det stilt spørsmål ved ordførerens habilitet før debatten, men kommunestyret vedtok med 19 mot 7 stemmer at ordføreren var habil og kunne delta i debatten. 

Alternative forslag
Det ble fremmet flere alternative forslag. Jan Stubstad (Uavh) ønsket å utsette hele saken til fylkesmannen har gjort sin vurdering av lovlighetskontroll, mens Yngvar Monstad (MDG) ikke fant det hensiktsmessig med ytterligere ekstern granskning med mindre . Han mente saken måtte kunne løses internt i kommunen og ønsket ikke å bruke mer penger på ekstern hjelp.

Høyres gruppe signaliserte at de ville støtte innstillingen fra formannskapet. Gruppeleder Bjørn Egeli (Ap) ville også støtte innstillingen fra formannskapet, men ønsket å ha med to tilleggspunkter. Det settes i første omgang et tak på kr 250.000 til granskningen, men formannskapet får fullmakt til å vurdere størrelsen dersom det blir aktuelt å endre dette. Videre betyr vedtaket at resultatet av granskningen skal rapporteres til kommunestyret. 

Utsettelse
Stubtads forslag var i realiteten en utsettelse av saken og ble nedstemt mot to stemmer, Stubstad (Uavh) og Lieng (Sp).

Forslaget fra Monstad ble så satt opp mot innstillingen fra formannskapet med arbeiderpartiets tillegg. Formannskapets innstilling med tilleggsforslag ble vedtatt av kommunestyret mot stemmene fra FrP og MDG. 

Jan Stubstad (Uavh) fremmet et forslag som i realiteten var en utsettelse av saken, men fikk bare støtte fra Bjarne Bentsen Lieng for dette forslaget. (Foto: Jon Aamodt)

Yngvar Monstad (MDG) ønsket ikke å bruke mer penger på eksterne krefter og mente dette var noen kommunen selv måtte håndtere. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no