Kommunestyresalen på rådhuset i Søgne torsdag kveld.

Kommunestyret i Søgne i sanntid torsdag kveld

  Nicolai Prebensen
  26. apr 2018
  10:53
Torsdag kveld klokken 17.30 samles politikerne i Søgne til aprilutgaven av kommunestyremøtet på rådhuset på Tangvall. Møtet sendes i sanntid her på N247 via kommunens webstreamingstjeneste. 

Saker til behandling er:
 • PS 36/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 22.03.18
 • PS 37/18 Referatsaker kommunestyret 26.04.18
 • RS 10/18 KS Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalg - Regionreformen
 • RS 11/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
 • RS 12/18 Saksprotokoll formannskapet 18.04.18 - RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune – referatsak
 • RS 13/18 Særutskrift - Samkjøring av Søgne kulturskoles tilbud med Kristiansand og Songdalen.
 • PS 38/18 Fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Simonsen. Ettersendt 20.04.18
 • PS 39/18 Fritak fra politiske verv - Audun Øvrebø. Ettersendt 24.04.18
 • PS 40/18 Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet, administrasjonsutvalget og fellesnemnda. Ettersendt 20.04.18
 • PS 41/18 Oppdatert - Suppleringsvalg til tjenesteutvalget, formannskapet,
 • administrasjonsutvalget og fellesnemnda. Ettersendt 24.04.18
 • PS 42/18 Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden 2015 - 2019
 • PS 43/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169, Pålsnesveien
 • PS 44/18 Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 - Plan ID 201705
 • PS 45/18 Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. - Plan ID 201702
 • FO 6/18 Interpellasjon til ordføreren - Interessekonflikter i skjærgården

Kommunestyremøtet ledes av ordfører Astrid Hilde (Ap). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no