Et enstemmig kommunestyre i Songdalen vedtok å bygge Finsland idrettspark med en kostnad på 10,65 millioner kroner. (Foto: Jon Aamodt)

10,6 millioner til Finsland idrettspark

  Jon Aamodt
  25. apr 2018
  22:53
Det var et enstemmig kommunestyre i Songdalen som onsdag kveld godkjente innstillingen om å bygge idrettspark i Finsland med en prosjektkostnad på 10,65 millioner kroner.

- Framsteg IL har levert et bra prosjekt. Det er en lokal gruppe som har prioritert det de ønsker mest. Da må vi høre på de lokale og ikke endre på det. I Nye Kristiansand diskuterer vi bruk av ad hoc-grupper, utvalg der lokale og politikere jobber sammen om prosjekter. Dette blir litt på samme måte og selv om prosessen her har vært litt uryddig så støtter jeg dette forslaget, sa Kjetil Aasen (Sp).

Songdalens første tennisbane
Den lokale forankringen ble trukket fram i flere innlegg, og selv om enkelte debattanter var noe undrende til at Songdalen nå får sin første tennisbane i Finsland, var det tverrpolitisk støtte til formannskapets innstilling. 

- Vi skryter av planen, og da kan vi ikke kritisere brukerne for det valget de gjør, kommenterte varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap). 

- God folkehelsepolitikk
Senterpartiets Anja Abusland mente at Finsland har ventet lenge nok og la til at det er fremtidsrettede tiltak og god folkehelsepolitikk å legge til rette for aktivitet og variasjon.

- Vi skal ikke bare ha håndball og fotball. Dette er helsefremming i praksis, sa Abusland.

Høyre og KrF var også tydelige på at de støttet satsingen i Finsland selv om KrFs representanter var noe i tvil om det var riktig å foreta økonomiske disposisjoner i denne størrelse utenom den ordinære budsjettbehandlingen.

- Ikke gummigranulat
- Det er et spennende og ambisiøst initiativ, uttalte Hildegunn Schuff (MDG).

Også hun ønsket å støtte innstillingen, men ville ha med et tillegg for å unngå miljøproblemer med gummigranulat i kunstgresset. Schuff refererte til Søgne og Kristiansand som har vedtak om å ikke anlegge nye baner med gummigranulat.

Et forslag fra MDG om å vurdere kunstgress uten gummigranlulat med forbehold om at dette ikke skal fordyre eller forsinke utbyggingen, ble enstemmig vedtatt av kommunestyret. 
Sist oppdatert 25.04.2018 klokken 23:46 av Jon Aamodt

Høyres tre representanter støttet innstillingen til kommunestyret. Det sammen gjorde KrFs Espen Halvorsen (t.h), selv om var usikker på om tennis og stavsprang var de beste valgene. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no