Songdalen rådhus onsdag kveld.

Kommunestyremøtet i Songdalen i sanntid

  Nicolai Prebensen
  25. apr 2018
  13:07
Onsdag kveld klokken 18.00 samles kommunestyrepolitikerne i Songdalen til møte i rådhuset på Nodeland. Følg møtet i sanntid (live) i Nett TV-vinduet.
 • Interpellasjon 
 • Godkjenning av protokoll
 • Godkjenning av protokoll 
 • Referatsaker
 • Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Saker til behandling
 • Agder Energi - ny viljeserklæring
 • Finsland idrettspark - utbygging trinn 1 - behov for oppfinansiering 
 • Årsrapport Avfallsplan
 • Avfallsteknisk norm
 • Avslutning av investeringsprosjekter - april 2018, omdisponering av ramme
 • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Songdalen kommune 2018
 • Oversikt over befolkningens helse -en vurdering av årsaker og konsekvenser
 • Opphør av arbeidsforhold grunnet alder. Lokal arbeidsgiverpolitikk knyttet til aldersgrense, særaldersgrense og pensjonistavlønning.

Kommunestyremøtet i Songdalen ledes av Johnny Greibesland (SP) (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no