Kommunestyresalen på rådhuset onsdag.

Har du en byggesak på gang? Følg plan- og miljøvalget live onsdag

  Nicolai Prebensen
  24. apr 2018
  20:49
Tirsdag klokken 09.00 møtes politikerne i plan- og miljøutvalget til aprilmøtet. Sakskartet er omfattende. Sakene følger du i Nett TV-vinduet.

Saker til behandling er:
 • PS 86/18 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.2018
 • PS 87/18 Referatsaker 25.04.2018
 • RS 6/18 Referat fra forhåndskonferanse - Detaljregulering av midtre del av Skarpøya, GB 23/122 m. fl
 • RS 7/18 Svar på forespørsel om tiltak for framkommelighet og nedsatt fartsgrense m.m - Søgne kommune - Toftelandsveien - Sebbetåa - Kossevigheia
 • PS 88/18 Journalførte delegasjonssaker 14.03.18 - 16.04.2018
 • PS 89/18 Navnesak som omfatter Skjeggåsen, Herøya, Kjærsveien, del av Repstadveien og del av Svemmelandsveien
 • PS 90/18 Søknad om bygging av landbruksvei klasse 4 - GB 46/2
 • PS 91/18 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for fv. 456 Sebbetåa -Stokkelandsskogen (Stokkeland bru), plan ID 201513
 • PS 92/18 Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID 201704
 • PS 93/18 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Branesveien 102 - Plan ID 201605
 • PS 94/18 Sluttbehandling av detaljregulering for Vedderheia nord - felt B21 - Plan ID 201705
 • PS 95/18 Sluttbehandling - Detaljregulering av Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. - Plan ID 201702
 • PS 96/18 Søknad om dispensasjon - oppføring av ny fritidsbolig- GB 16/96 - Øygardsheia 85
 • PS 97/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg og tilbygg til eksisterende bolig - GB 23/385 - Skarveien 26
 • PS 98/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av erstatningsbolig - GB 19/28 - Hølleheiveien 20
 • PS 99/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - garasje - GB 19/27 - Hølleheiveien 18
 • PS 100/18 Søknad om dispensasjon - diverse tiltak på GB 28/411 og 28/412
 • PS 101/18 Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av utførte oppgraderinger av bryggekant, tre platting over pir - GB 28/2 - Fellesstykke ved Lundeelva
 • PS 102/18 Søknad om dispensasjon - oppføring av uthus/bod på GB 29/123 - Leireheia 55
 • PS 103/18 Dispensasjon for utvidelse av hytte og brygge på GB 32/65 - Greleholmen
 • PS 104/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 37/74 - Basstuvåga 30
 • PS 105/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 46/24 - Åloveien 171
 • PS 106/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - GB 38/147 - Kikkerheia 38
 • PS 107/18 Søknad om dispensasjon, deling av eiendom, tilbygg og bruksendring av naust - GB 37/96 - Kjeholmen 17
 • PS 108/18 Klage på avslått søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - garasje - utslippsanlegg - GB 10/15 - Vognsneset 31
 • PS 109/18 Eventuelt 25.04.2018
Sist oppdatert 25.04.2018 klokken 13:07 av Nicolai Prebensen

Paul Magne Lunde (Ap) leder plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no