Bystyresalen i Kristiansand tirsdag ettermiddag.

Fellesnemndas møte tirsdag klokken 12.30 live

  Nicolai Prebensen
  24. apr 2018
  06:54
Fra klokken 12.30 tirsdag kan du følge fellesnemndas møte live her på N247.Saker til behandling er:
11/18 - Godkjenning av møteprotokoll fra fellesnemndas møte 27.02.18
12/18 - Symboler
13/18 - Kontrollutvalg og revisjon i nye Kristiansand
14/18 - Omstillingsavtale nye Kristiansand kommune
15/18 - Mandat for prosjekt nærdemokrati og innbyggerinvolvering
16/18 - Overordnet administrativ organisering av nye Kristiansand
17/18 - Årsberetning 2017 Nye Kristiansand

Sendingen stanses i pausene.

Mandat for prosjekt nærdemokrati og innbyggerinvolvering står på sakskartet til fellesnemnda. Bildet er fra arbeidsgruppens møte på Søgne gamle prestegård. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no