Leder i Søgne Idrettsråd, Jon Fjeld (t.v.) og leder i Songdalen Idrettsråd, Arne Hjelmesæter har sendt et innspill om idrettsorganisering til prosjektlederen i Nye Kristiansand, samt Søgne og Songdalen kommune. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)

Leserinnlegg: Idrettsorganisering i Nye Kristiansand

  Nicolai Prebensen
  23. apr 2018
  12:50
Idrettsorganisering i Nye Kristiansand
Prosessen med sammenslåing av idrettsrådene i den nye storkommunen er i gang. Idrettsrådene i Songdalen, Kristiansand og Søgne har sammen med andre idrettsråd i Vest Agder, som er i samme situasjon, drøftet strategier for å kunne lage en best mulig organisering av idrettsarbeidet i de nye storkommunene i møte i Mandal 12. april. For nye Kristiansand vil det bli etablert et interimsstyre som skal stå for dette arbeidet. 

I følge siste utkast (intranettsidene til kommunene i nye Kristiansand) til organisering av ny storkommune ser vi at idrett er foreslått lagt under minst to programområder (direktører). Videre er Kristiansand idrettsråd orientert om at Idrettsetaten i kommunen skal splittes opp og de ulike ansvarsområdene legges til andre virksomhetsområder. Dette går jo også fram av forslaget til programområder i Nye Kristiansand.

Nåværende organisering av idretten i Kristiansand er forbilledlig for hvordan en offentlig etat og en frivillig organisasjon kan spille sammen til beste for idretten, som i all hovedsak er frivillig basert

Vi tror at det gode forholdet i Kristiansand mellom idrett og idrettsetaten først og fremst skyldes nærhet og kort avstand mellom idretten som brukere og kommunen som tilrettelegger.

I Søgne og Songdalen er dette rimelig greit ordnet i dag p.g.a små organisasjoner og godt bekjentskap mellom idretten og de som utfører tjenesten i kommunene for idretten.

I nye Kristiansand vil det derfor være svært viktig at også vi, som blir utkant i kommunen, har felles kommunal organisasjon å forholde oss til i idrettslige spørsmål. Å skulle henvende seg om anleggsspørsmål hos plan- og miljødirektøren, folkehelse hos kulturdirektøren og innendørs idrettsanlegg hos oppvekstdirektøren er uholdbart.

Vi ser at frivilligheten er skjør, og at idrettsklubbene opplever at den i dagens samfunn er under press. Mange vil ta et tak, men det syntes å bli vanskeligere å få mennesker til å ta et overordnet ansvar. Vi erfarer at det er spesielt i forhold til det offentlige at nye idrettsledere støter på utfordringer. En oppsplittet idrettsorganisering vil gjøre det vanskelig for frivillige idrettsledere å forholde seg til.

Det som idrettsbevegelsen i Søgne og Songdalen trenger, i en ny storkommune, er at vi har en forutsigbar samarbeidspartner. En synlig samarbeidspartner/etat som idrettens skiftende ledere lett kan forholde seg til. En slik samarbeidspartner må være tett på de daglige brukere og ha kommunikasjon med idretten på alle nivåer.

Det vil ikke skje gjennom en oppdeling av idrett på en rekke ansvarsområder i det kommunale system. Vi, som kommer «nye» inn i nye Kristiansand, vil bli ekstra utsatt hvis vi ikke får en tett og god kommunikasjon med de som styrer tilretteleggingen.
Derfor bør idrett samles under en administrasjon, under samme «direktør». Alt som har med offentlig organisering, planlegging og tilrettelegging av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må driftes av en felles organisasjon.

For å sette vårt ansvarsområde litt i perspektiv nevner vi at det i Nye Kristiansand er rundt 48000 medlemmer i idretten og bedriftsidretten (sikkert en del dobbeltmedlemskap). Det er ca 150 aktive idrettslag og verdien av frivilligheten som disse utgjør er beregnet til ca 320 millioner kroner pr år.

For å beholde denne fantastisk store aktiviteten fortjener idrettsbevegelsen gode arbeidsvilkår. Potensialet er der for å utvikle tilbudene ytterligere, men vi trenger en offentlig samarbeidspartner som kan idrett og forstår idrett.

Håper at dere som medlemmer i fellesnemda fra Søgne og Songdalen har forståelse for dette og kjemper idrettens sak sett fra oss som jobber for å få en best mulig idrett i utkant Kristiansand.

Hilsen
Songdalen Idrettsråd
Leder Arne Hjelmesæter

Søgne Idrettsråd
Leder Jon Fjeld
Sist oppdatert 23.04.2018 klokken 12:51 av Nicolai Prebensen

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no