Fellesnemnda for Nye Kristiansand møtes tirsdag 24. april og skal da ta stilling til omstillingsavtalen som er fremforhandlet. (Foto: Kristiansand kommune)

Enige om omstillingsavtalen for Nye Kristiansand

  Jon Aamodt
  23. apr 2018
  20:26
Tirsdag 24. april skal fellesnemnda for Nye Kristiansand behandle omstillingsavtalen som gjelder når arbeidsavtalene for de ansatte i de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal overføres til Nye Kristiansand. 
 
– Arbeidet med omstillingsavtalen startet i september i fjor. Vi har hatt en grundig prosess og en rekke runder både blant de tillitsvalgte og hos arbeidsgiver. Nå er begge parter veldig fornøyde med at vi har kommet i mål, understreket Kjell Sverre Langenes, programrådgiver i nye Kristiansand og saksbehandler for omstillingsavtalen til Kristin Wallem Timenes da avtalen var klar 17. april.

Omstillingsavtalen er signert av rådmennene i dagens tre kommuner, programleder og fremtidig rådmann Camilla B. Dunsæd samt de tillitsvalgte fra hver kommune representert gjennom følgende fire sammenslutninger: Unio, LO-kommune, YS og Akademikerne. Avtalen er behandlet i fellesnemndas arbeidsutvalg og er nå klar til å vedtas formelt på fellesnemndas møte tirsdag 24. april, skriver Nye Kristiansand på sin hjemmeside. 

Samarbeidskultur
– Det har vært viktig å ta seg tid til å gjøre en grundig jobb med denne avtalen. Dette har bidratt til å bygge en positiv samarbeidskultur, understreker Camilla B. Dunsæd.  

– Jeg ønsker å gi honnør til organisasjonene som har deltatt og sørget for at vi sammen har kommet til enighet. Avtalen er viktig og vil påvirke de ansatte i ny kommune i stor grad. Dette er et bra tidspunkt å få avtalen på plass, ikke minst med tanke på den omfattende jobben vi nå går inn når det gjelder det videre arbeidet med den administrative organiseringen av nye Kristiansand.

Bakgrunnen for avtalen er anbefalinger fra KS om å utforme et omstillingsdokument som gir føringer for hvordan omstillingen skal foregå og hvilke personalpolitiske tiltak som skal iverksettes når kommunene slår seg sammen. Arbeidsgruppen har vært i virksomhet siden høsten 2017, og har nå ferdigstilt avtalen som politikerne i fellesnemnda skal godkjenne. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Når omstillingsavtalen er vedtatt, vil programstyret igangsette arbeidet med å nedsette omstillingsutvalg, samt utarbeidelse av nytt ansettelsesreglement og delegasjonsreglement. Samtidig vil det bli utarbeidet forslag til overordnet organisasjonskart, samt organisasjons- og bemanningsplaner, der det er formålstjenlig skriver saksbehandler Kjell Sverre Langenes i saksutredningen. 

- God jobb av tillitsvalgte og programleder
Songdalens varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) er leder av det partssammensatte utvalget  (PSU) i Nye Kristiansand.

Han er veldig godt fornøyd med at det er fremforhandlet ev avtale som tydeliggjør reglene og sier til N247 at det er lagt ned mye godt arbeid av de tillitsvalgte og programleder.

- Både PSU og arbeidsutvalget har kommet med innspill i forhandlingene. Selv om ikke alle får gjennomslag for alle forslag har det vært gode diskusjoner som har ført fram til enighet, sier Tønnesland.

Han tilføyer at så langt han er kjent med er det ikke noe som tyder på at ikke fellesnemnda vil godkjenne avtaleutkastet som legges frem.

Leder av PSU Jan Erik Tønnesland (Ap) roser tillitsvalgte og programleder for arbeidet som ligger bak omstillingsavtalen som legges frem for fellesnemnda. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no