Kommunestyresalen i Søgne onsdag.

Følg formannskapsmøtet i Søgne i sanntid onsdag

  Nicolai Prebensen
  17. apr 2018
  23:30
Onsdag behandler formannskapet i Søgne kommune oppsatte saker fra klokken 10.45. I forkant av møtet skal medlemmene har bedriftsbesøk på Songvaar vekst hvor stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) var på besøk 6. april.


Formannskapet i Søgne er bedriftens generalforsamling og vil få en omvisning og presentasjon av Songvaar Vekst som er lokalisert på Linnegrøvan.

Program:
 • Kl. 09.00-10.30:Besøk på Songvaar Vekst AS. Medlemmene møter direkte der kl. 09.00
 • Kl. 10.45-11.30: Behandling av oppsatte saker
 • Kl. 11.30-12.00: Lunsj
 • Kl. 12.00 -: Behandling av oppsatte saker fortsetter
Oppsatte saker:
 • PS 36/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.18
 • PS 37/18 Referatsaker formannskapet 18.04.18
 • RS 15/18 Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • RS 16/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
 • RS 17/18 Støtte til innkjøp av ROV - Søgne dykkerklubb
 • RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune - referatsak
 • RS 19/18 Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6
 • PS 38/18 Kjellandsheia - rettigheter i friområde sør (F312) på Oftenes
 • PS 39/18 Avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og bruksrett til, tilbygg på uthus ved Lastad grendehus
 • PS 40/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169, Pålsnesveien
 • PS 41/18 Parkering i området rådhuset og helsehuset på Tangvall i Søgne
 • PS 42/18 Avfallsplan 2017-2020 - årsrapport for 2017
 • PS 43/18 Likestilling- og mangfoldmelding
 • PS 44/18 Eventuelt formannskapet 18.04.18
Sist oppdatert 18.04.2018 klokken 11:08 av Nicolai Prebensen

I forkant av behandlingen av oppstatte saker får Johnny (t.h.) og resten av de ansatte besøk av formannskapet i kommunen som også er bedriftens generalforsamling. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no