- Etter hvert ble innkjøp en egen oppgave for spesialister, sa tidligere kommuneansatt Ole Hallandvik. (Foto: Nicolai Prebensen)

- Vi gjør ulovlige ting hver dag

  Jon Aamodt
  17. apr 2018
  20:41
På 70-tallet handlet kommunen med lokale næringsdrivende som vi kjente. Vi prøvde å spre oppdragene på flere firma så rettferdig som mulig. Det fungerte den gang, men i lengden var dette ikke gangbart. Systemet kunne fort føre til en viss form for kameraderi. Vi fikk imidlertid litt av et sjokk da loven om offentlige anskaffelser ble vedtatt. Den innebar mange nye ting som var vanskelig for oss, og etter hvert ble innkjøp en egen oppgave for spesialister, sa tidligere kommuneansatt Ole Hallandvik til de rundt 25 lokale småbedriftseierne som var til stede etter invitasjon fra FrP i Søgne.

Møtet var kommet i stand etter invitasjon fra FrPs næringspolitikere på Stortinget. De tre stortingsrepresentantene Morten Ørsal Johansen, Gisle Meininger Saudland og Kjell-Børge Freiberg som alle sitter i Stortingets næringskomité, møtte lokale næringsdrivende på Gunders Kafe tirsdag ettermiddag. 

Hallandviks innledning kom i forbindelse med at møteleder Bernt L. Daland (bildet til venstre, foto Nicolai Prebensen) hadde invitert deltagerne til debatt om kommunale rammeavtaler. Han stilte spørmål ved om avtaleverket er for komplisert til at småbedrifter har en reell mulighet for å ta oppdrag for det offentlige. 

Kennet Harbak som i dag har ansvar for flere kommunale rammeavtaler hadde ikke anledning til å være til stede tirsdag, men ifølge Daland har Harbak uttalt seg svært kritisk om reglementet for rammeavtaler tidligere.

- Arbeidsinstruks først
- De som starter noe i dag, gjør ulovlige ting fra første dag, sa Petter «Murer» Kristensen. 

Han fortalte om et enkelt oppdrag hvor en isoporplate skulle kuttes med kniv. En offentlig kontrollør påla å lage en arbeidsinstruks før jobben kunne gjøres. 

Daland som selv er malermester og tar inn lærlinger var like oppgitt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

- I dag kan jeg ikke gi en kniv til en lærling før jeg har opplyst om farer for å kutte seg på vektøyet.

Daglig leder i bedriften Try Rør AS, Sven Jørgen Karlsen fortalte en annen historie om hvilke pålegg en bedrift må finne seg i.

- Vi fikk en inspeksjon hvor noe dokumentasjon ble etterspurt. HMS-arbeid er viktig, vi skal ta det på alvor, men vi fikk kritikk fordi vi ikke hadde gjennomført risikovurdering og laget handlingsplan for muskel- og leddsykdommer for rørleggere. Det er jo sånn at vi går på jobb hver dag og er kriminelle. Vi hadde jo glemt muskel- og leddsykdommer, sa Karlsen. 

- Må bruke vett og forstand
Kommunestyrepolitiker fra Høyre og tidligere kommunalt ansatte Helge Reisvoll var også på møtet. Han minnet om at HMS-krav i mange tilfeller er et ris bak speilet overfor useriøse aktører, men la også til at de må praktiseres med vett og forstand.

- Hva vil de ha? Gode håndverkere som er dårlig til papirarbeid, eller dårlige håndverkere som er gode til papirarbeid, spurte Petter Kristensen. 

Flere av de fremmøte var av den oppfatning at små bedrifter ikke klarer å levere den dokumentasjonen som kreves for å komme i betraktning ved rammeavtaler. Større firma har egne folk som tar seg av HMS blant annet, mens i de mindre bedriftene er dette bare en av mange oppgaver som påligger daglig leder. 

- Små bedrifter har ikke nødvendig kompetanse for å levere tilbud, Ved et tilfelle manglet vi ett dokument. Det var nok til at vi automatisk ble utelukket fra konkurransen, sa bedriftsleder Vidar Reger. 

- Viktig å snakke sammen
De tre stortingsrepresentantene var ikke kommet for å løse problemer her og nå. Intensjonen var å få innspill som de kan ta med seg til departementene i et håp om å skape en enklere hverdag for småbedriftene. 

Saudland (bildet), var tilfreds med å få servert konkrete eksempler på bordet.

- Det er viktig at de inne på Stortinget får informasjon direkte fra folk som jobber ute og kjenner på problemene. Jeg håper noe av det som ble tatt opp kan arbeides videre med og kanskje føre til bedre vilkår for de som driver de mange små bedriftene rundt i landet, oppsummerte møteleder Daland. 

- De som stater noe i dag, gjør ulovlige ting fra første dag, sa Petter "Murer" Kristiensen. (Foto: Nicolai Prebensen)

Sven Jørgen Karlsen fra rørleggerbedriften Try Rør AS måtte tåle kritikk for ikke å ha gjennomført risikoanalyse og laget handlingsplan for muskel- og leddsykdommer for rørleggere. (Foto: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no