Innsendt
8. mars var det tid for Krafttak mot kreft. Nå foreligger resultatet av innsamlingen. Heidi Johansen og Erle Holstad Wrigth (med Sonja på fanget) var med på å koordinere innsamlingen i Søgne. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)

- Takk for at du bryr deg

  Nicolai Prebensen
  17. apr 2018
  11:58
Tusen takk for din støtte og engasjement under årets Krafttak mot kreft! Ditt bidrag er med på å gi et bedre liv til de som lever med senskader etter kreftbehandling.
 
Årets Krafttak mot kreft nærmer seg slutten, og vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler og kaker, delt din erfaring og personlige historie i media og i møte med russen. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon! Og tusen hjertelig takk til alle som har støttet opp om aksjonen på bøsser, nettsiden og via Vipps. 

På Sørlandet har man samlet inn rundt 3,9 millioner kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i over 40 millioner kroner. Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt.  

De innsamlede midlene skal brukes til arbeidet for at færre skal få senskader.
Stadig flere overlever kreftsykdom, men ikke alle blir friske. Flere må leve med de fysiske og psykiske følgene av behandlingen.
 
Vi trenger mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader. Derfor vil en stor andel av pengene gå til forskning. Det kan resultere i bedre og mer skånsomme behandlingsmetoder, noe som er avgjørende for livskvaliteten til alle de som skal leve med eller etter kreft. Takk for at du er med på å skape viktige gjennombrudd for framtida. 

Til kommunene
Vi vet hvor viktig våre tilbud er for de som er berørt av kreft. Derfor vil en betydelig andel av pengene gå til kreftkoordinatorer i kommunene og til å styrke og videreutvikle Vardesentrene våre. Her avholdes blant annet kurs, møter og aktiviteter for pasienter, pårørende og kreftoverlevende. Det tilbys også samtaler med fagpersoner som psykologer, kliniske ernæringsfysiologer og frivillige jurister. I tillegg skal vi bruke penger på videreutvikling av helse- og velferdsteknologi som kan gi en bedre hverdag for de som er rammet av kreft slik at de for eksempel kan bo hjemme lenger. 

Kreftforeningen er en pådriver og igangsetter i dette arbeidet, fordi det gir økt trygghet og mer frihet i en allerede tung hverdag.

Kreftbekjempelse handler om mer enn å overvinne kreften. Det handler også om alle dagene etterpå som kreftfri, men ikke frisk. Tusen takk for at du er med på å gjøre disse dagene lysere for veldig mange. 

PS! Du kan fortsatt gi din støtte via nettsiden og på Vipps
Sammen skaper vi håp. 

Vennlig hilsen
Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Geir O. Wehus, distriktssjef
Sist oppdatert 17.04.2018 klokken 11:58 av Nicolai Prebensen

Marie Bjormyr og Frida Bull jublet over ny rekord på Agder Folkehøgskole. (Foto: Privat)

- Dette er en viktig sak å støtte, alle kjenner vi noen som har eller har hatt kreft, sa kreftkoordinator Renathe Sand i Songdalen kommune da innsamlingen startet i mars 2018. (Bildet er fra aksjonen i 2017). (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no