Gruppeleder i Songdalen Høyre Anders Ramsland, spør ordføreren om forhold rundt mangelfulle kommunikasjonsløsninger. (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)

Interpellasjon om mobildekning

  Jon Aamodt
  16. apr 2018
  20:22
Gruppeleder i Songdalen Høyre Anders Ramsland, er bekymret for at mangelfulle kommunikasjonsløsninger i deler av kommunen kan få alvorlige konsekvenser. Han har merket seg flere tilfeller der beboere i mindre sentrale strøk ikke lenger har tilgang til hverken fasttelefon eller fullgod dekning for mobiltelefoni. Han er bekymret for at det i akutte nødsituasjoner skal bli problematisk å kontakte nødetater og ser med alvor på hvilke følger dette kan få for mennesker med behov for akutt nødhjelp.

Ramsland fremmer en interpellasjon til ordføreren i kommende kommunestyremøte der han ber ordføreren vurdere mulige tiltak for å unngå situasjoner hvor kommunikasjonsproblemer kan få fatale konsekvenser. 

- Det er to grunner til at jeg tar opp dette akkurat nå. I vinter har vi hørt om flere tilfeller det folk har vært uten kommunikasjon i kortere eller lengre tidsrom. Selv om det i disse tilfellene ikke har har blitt alvorlige konsekvenser, tenker jeg at det i forbindelse med forhandlinger om kommunesammenslåingen vil være et naturlig tema å ta opp, gjerne i fellesnemnda, sier Ramsland til N247. 

Dette er hva Ramsland skriver i sitt spørsmål til ordføreren:

Ordfører
Vi lever i et digitalisert samfunn og digitaliseringa blir bare større og større. Vi hører at i den nye storkommunen skal det satses sterkt på digitale løsninger. Dette er bra, det er en naturlig utvikling av samfunnet. Vi ser reklamer på TV som viser at eldre kan bo hjemme mye lenger ved hjelp av digitale løsninger og da ved å benytte mobile og Wi-fi løsninger.

Dessverre er det ikke slik for alle. Senest i mars så vi det mest tragiske da en eldre mann omkom i en boligbrann i vår nabokommune. Kanskje kunne ikke dette vært unngått uansett om det hadde vært mobildekning i området, men i dette området er det heller ikke lenger fasttelefon til beboerne. Det koster for mye å reparere linjene etter vinterens herjinger. Bare dager før brannen hadde husene i området fått brev om at abonnementet var sagt opp av Telenor.

Naboen som oppdaget brannen fikk tilkalt hjelp med en sikringsradio som han bruker i skogsarbeid. Hadde det vært hans hus som brant den natta og naboen som omkom hadde oppdaget brannen, måtte en mann på over 80 år kjørt flere km for å få dekning på mobilen for å få tilkalt hjelp.

Dette er et eksempel, og det er ikke det eneste. Flere har fortsatt ikke fått tilbake hustelefonen etter snøfallene i vinter, og det er et problem når det er dårlig eller ingen mobildekning. Vi vet jo at det flere plasser i vår kommune, Søgne og i Kristiansand ikke er full mobildekning, eller dekning i det hele tatt. Det bør komme løsninger som gir mobildekning til alle. 

Songdalen Høyre ønsker en kommune som gir mulighet for at folk kan bo der de selv ønsker. Dagens telefonløsninger gir ikke disse muligheter.
Vil ordfører ta disse utfordringene med seg inn til fellesnemndas arbeid med den nye kommunen? Eventuelt hvordan jobber ordføreren og fellesnemnda med disse utfordringene i forhandlingene om en ny kommune?

Kan det være aktuelt for fellesnemnda eller kommunestyrer å legge press på aktørene for å få en oversikt og løsninger på utfordringene som rammer flere innbyggere?

Mvh
Anders Ramsland

Ordfører Johnny Greibesland (Sp) svarer på Ramslands interpellasjon i kommunestyremøtet 25. april. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no