Valgnemnda i Søgne kommune utsatte onsdag innstilling til nytt kontrollutvalg. (Foto: Jon Aamodt)

Valgnemnda utsatte innstilling

  Jon Aamodt
  11. apr 2018
  21:36
Valgnemnda i Søgne kommune var onsdag kveld samlet i kommunestyresalen for å komme med innstilling til nye medlemmer i kontrollutvalget etter at nåværende medlemmer i møtet 1. mars anmodet kommunestyret om nyvalg.

Det er kommunestyret som velger medlemmer til kontrollutvalget og som har bedt valgnemnda komme med en innstilling til fem nye medlemmer og tilhørende varemedlemmer til kontrollutvalget. Paul M. Lunde (Ap) er leder av nemnda som ellers består av gruppelederne i partiene som er representert i det sittende kommunestyret. 

Diskusjon om sammensetting
Det avgående kontrollutvalget bestod opprinnelig av to representanter fra Høyre, en fra SV, en fra KrF og en fra Arbeiderpartiet. Nemndleder Lunde ønsket å endre denne sammensettingen og ville at Arbeiderpartiet skulle få to av medlemmene i det nye utvalget på bekostning av en av Høyres representanter. 

Dette var Egel Terkelsen (FrP) sterkt uenig i og mente nemndas mandat var å finne nye kandidater ut fra samme fordeling som kommunestyret tidligere har vedtatt. Jack Andersen (H) støttet Terkelsens tolkning og mente han hadde støtte for dette synet fra Arbeiderpartiet i Nye Kristiansand. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Vil ha Helge Andresen som leder
Etter at representantene hadde lansert sine kandidater, fremmet Jack Andersen et forslag til nytt utvalg med Høyre-veteranen Helge Andresen (bildet) som leder. Med seg i dette utvalget ble det foreslått en kandidat fra Høyre, en fra SV, en fra KrF og en fra Arbeiderpartiet, tilsvarende det avgående utvalget. 

Sigrun Sæther (KrF), Arild Berge (V) og Egel Terkelsen støttet Andersens listeforslag mens Lunde fremmet et motforslag med to kandidater fra Arbeiderpartiet og en fra SV. 

Utsatte avgjørelsen
I et halvannen time langt møte hvor flere navn ble foreslått gikk mesteparten av tiden til prinsipielle diskusjoner om sammensetting av utvalget og premisser for valgbarhet. Nemnda ønsket en avklaring på at foreslåtte kandidater var valgbare og vil derfor be sekretariatet tydeliggjøre dette før det holdes et nytt møte onsdag om en uke. Det ble dermed ikke votert over framlagte forslag og nemndas innstilling vil først foreligge etter neste møte. 
Sist oppdatert 11.04.2018 klokken 22:10 av Nicolai Prebensen

Nemndleder Paul M. Lunde (Ap) ønsket en annen sammensetting enn tidligere av kontrollutvalget når det nå skal velges nye medlemmer. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no