- 350 000 kroner går til brygge, toalett og adkomstvei ved Kapelløya i Olavsundet, hvor bildet er tatt fra. Dagens brygge er slitt og nåværende toalett så gammelt at det trengs utskiftninger. I tillegg skal adkomsten fra bryggen til toalettet gjøres bedre tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner, skriver Endre Helgeland i Vest-Agder fylkeskommune torsdag ettermiddag. (Foto: Vidar Ertzeid)

Over en halv million til friluftsområder i Søgne

  Nicolai Prebensen
  05. apr 2018
  16:40
Av Endre Helgeland, kommunikasjonsrådgiver Vest-Agder fylkeskommune

550 000 til friluftsområder i Søgne
To friluftsområder i Søgne kommune har fått til sammen 550 000 kroner for å bli mer tilgjengelige for allmennheten. Den største bevilgningen på 350 000 kroner går til brygge, toalett og adkomstvei ved Kapelløya i Olavsundet. Dagens brygge er slitt og nåværende toalett så gammelt at det trengs utskiftninger. I tillegg skal adkomsten fra bryggen til toalettet gjøres bedre tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner.

Det andre tiltaket som er bevilget midler er ferdigstilling av brygger ved Østre Kuholmen. Noe av dette er en overføring av midler fra 2017, da området fikk tilskudd til å brygge og toalett, men måtte utsette noe av arbeidet. Nå skal bryggene i Søgne skjærgårdspark ferdigstilles. 

Tilretteleggingstiltak
Midlene er delt ut av Vest-Agder fylkeskommune, som årlig fordeler tilskudd for tilretteleggingstiltak i friluftsområder som det offentlige ivaretar. Det er rundt 300 slike områder i fylket og både kommuner og friluftsråd kan søke om tilskudd til å utvikle disse områdene. I 2018 har Vest-Agder fylkeskommune fordelt i overkant av ni millioner kroner til 24 ulike tiltak. Vest-Agder fylkeskommune ser at mange kommuner er flinke til å legge for friluftsliv, og mener at tiltakene som nå skal gjennomføres vil bidra til å nå det regionale målet om å øke antallet attraktive friluftslivsområder på en god måte.

- Også Østre Kuholmen har både fått nye og videreførte midler fra 2017 til brygger på friområdet, skriver Helgeland. (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no