Tjenesteutvalget 4. april 2018.

Tjenesteutvalgsmøtet i Søgne live onsdag morgen

  Nicolai Prebensen
  03. apr 2018
  14:15
Onsdag klokken 09.00 starter tjenesteutvalget i Søgne kommune sitt månedlige møte i kommunestyresalen på rådhuset.

I forkant av selve saksbehandlingen kommer flere informasjonssaker. 

Programmet:
 • Kl 09-11: Tema og informasjon
 • 09.00 – 09.30: Integrering og introduksjonsprogrammet ved Harald Berntsen og Pål Bjørkkjær
 • 09.30 – 9.50: Nullvisjonen ved Tom Erik Dønnestad
 • 09.50 – 10.10: Status - velferdsteknologi i omsorgssektoren ved Anne Lise Sandbakken og Linn Anita Mossestad
Pause
 • 10.20 - 10.40: Aktuelt fra kommuneoverlege/ folkehelse ved Vegard Nilsen
 • 10.40 – 11.00: Aktuelt innen frivillighetsarbeid Rachel C Papa og Heidi
Saksliste:
 • PS 24/18 Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
 • PS 25/18 Referatsaker 04.04.2018
 • RS 13/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme
 • PS 27/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Aslaug Bakke
 • PS 26/18 Valg av ny vararepresentant samarbeids- og skolemiljøutvalget ved Tinntjønn skole
 • PS 28/18 Valg av ny representant til Søgne Frivilligsentral
 • PS 29/18 Samkjøring av Søgne kulturskoles tilbud med Kristiansand og Songdalen.
 • PS 30/18 Eventuelt 04.04.2018

Tjenesteutvalget i Søgne kommune ledes av Christian Eikeland (FrP). (Foto: Arkiv, Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no