Rita Helene Hansen fikk boligdrømmen oppfylt med startlån fra Søgne kommune. Her sammen med saksbehandler Odd-Arne Rasmussen. (Foto: Irene Seljenes)

Ønsker at flere tar kontakt

  Jon Aamodt
  30. mars 2018
  14:46
- Kommunen har mottatt midler fra Husbanken for videre utlån, og nå ønsker vi at folk som har behov og fyller vilkårene tar kontakt med oss for å søke, sier Odd Arne Rasmussen som arbeider ved servicetorget i Søgne kommune.

Midlene han snakker om er penger kommunen formidler til folk som av ulike årsaker har problemer med å få lån i andre banker på bankenes standardvilkår. 

- Du må oppfylle enkelte kriterier for å kunne få startlån, men kontakter du oss så får du informasjon og den hjelp vi kan gi. Har du betalingsproblemer og det blir vanskelig å beholde eksisterende bolig, kan kommunen gi deg økonomisk veiledning, sier han. 

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse

Både lån og tilskudd
Kommunen kan også gi tilskudd til personer som ikke har økonomi til å betjene et startlån, og vi kan gi tilskudd til å tilpasse bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenger tilpasning for å bli boende i egen leilighet. Tilskuddene er behovsprøvet og vil blant annet være avhengig av egen inntekt, sier Rasmussen.

Kommunen får allerede en del søknader om lån og tilskudd, men ønsker at flere skal bli kjent med mulighetene som administreres av kommunen. 

- God boligpolitikk
- Vi tenker at dette er en bra boligpolitikk og at det derfor er viktig å informere om de mulighetene som finnes. Alle som søker får personlig oppfølging der vi prøver å veilede så godt vi kan. Det er heller ikke sånn at vi «sparer opp» til slutten av året. Søknader blir behandlet forløpende og alle søkere får en individuell behandling, sier kommunens saksbehandler til N247.

Han gjentar tidligere oppfordring og ønsker at flere tar kontakt når de har behov som kommunen kan hjelpe med. 

Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no