Kommunestyresalen på rådhuset på Tangvall torsdag ettermiddag og kveld.

Kommunestyremøtet live torsdag ettermiddag

  Nicolai Prebensen
  22. mars 2018
  10:41
Torsdag klokken 17.30 åpner kommunestyremøtet sitt møte på rådhuset på Tangvall. Møtet sendes live her på N247 via kommunens webstreamingstjeneste.

Saker til behandling er:
 • PS 25/18 Godkjenning protokoll kommunestyret 15.02.18
 • PS 26/18 Referatsaker kommunestyret 22.03.18
 • RS 5/18 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - mottatt per post
 • RS 6/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme
 • RS 7/18 Nytt kontrollutvalg - ber om fritak
 • RS 8/18 Begrunnelse for å søke fritak for verv i kontrollutvalget
 • RS 9/18 Svar vedr. verv som vararepresentant i kontrollutvalget - mailkorrespondanse - Sladdet offentlig versjon
 • PS 27/18 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-plan)
 • PS 28/18 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen
 • PS 29/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg
 • PS 30/18 Sluttbehandling - Områderegulering for Leireheia plan ID 201220
 • PS 31/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609
 • PS 32/18 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 8/18 - Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Søgne kommune
 • PS 33/18 Saksfremlegg - Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta nyvalg av kontrollutvalget
 • PS 34/18 Lovlighetskontroll - vedtak PS 22/18 i kommunestyremøte 15.02.18 Ettersendt 16.03.18
 • PS 35/18 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund
 • FO 5/18 Interpellasjon om seksualundervisning i grunnskolen Ettersendt 21.03.18
Sist oppdatert 22.03.2018 klokken 20:43 av Nicolai Prebensen

Fra et tidligere kommunestyremøte. F.v.: Bernt Ludvig Daland (FrP), kommunalsjef Torkjell Tofte, Helge Reisvoll (H) og Paul Magne Lunde (AP). (Foto: Nicolai Prebensen, arkiv)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no