Prosjektgruppa samlet til møte i stallen på Søgne gamle prestegård tirsdag. (Foto: Jon Aamodt)

- Vi vil at folk flest skal engasjere seg

  Jon Aamodt
  21. mars 2018
  09:50
- Hvis vi lykkes med å få ut et godt budskap, få et engasjement og få med folk fra Søgne, Songdalen og Kristiansand, skal vi sammen bygge en helt ny kommune. Arbeidet vil gå mye lettere når vi får med oss innbyggerne, og ser vi at de får et eierskap til den ny kommunen vil det være et mål på at vi har lykkes, sier Arild Birkenes fra Songdalen FrP.

Birkenes er en av ni politikerne i prosjektgruppen «Nærdemokrati og innbyggerinvolvering» og deltar i arbeidet med hvordan innbyggerne kan involveres i arbeidet med å bygge en ny kommune. Gruppen som ledes av Søgne-politiker Arild Berge (V) hadde invitert til samling på Søgne gamle prestegård tirsdag. 

Eldreråd, ungdomsråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var spesielt invitert til denne samlingen. Morten Øgård fra UiA var invitert for å snakke om hvorfor har vi kommuner, ulike demokratimodeller, hvilke alternativer finnes og om hvordan lokalpolitikere kan stimulere til innovasjon og lokalsamfunnsutvikling. 

På leting etter nye modeller
- Vi er ute etter å utvikle nærdemokratiet for at folk skal bry seg mer om hvordan samfunnet utvikler seg. Hvordan innbyggerne i et område kan involveres i spesielle saker. Vi er på jakt etter hvordan vi involverer innbyggerne i viktige samfunnsutfordringer som integrering, livskvalitet, skolestruktur og mer, sier Berge. 

- Spesielt er vi ute etter nye måter for å få folk på banen. Kanskje det skal skje via nett, legger han til. 

Berge opplever at det er mye upløyet mark innenfor gruppens arbeidsområde. Han viser til Danmark som har en utstrakt bruk av ad hoc-utvalg når saker skal utredes. Ekspertgrupper inviteres til å komme med innspill i nye prosjekter. 

- Vi vil at folk flest skal engasjere seg, men vi er ennå tidlig i prosessen og er veldig på leting, sier Berge.

Han ser for seg et engasjement som er utenpå den politiske strukturen, men som likevel skal være med å påvirke i beslutningsprosesser. I etterkant av tirsdagens samling på prestegården vil prosjektgruppen oppsummere inntrykkene så langt og legge en plan for veien videre.
Sist oppdatert 21.03.2018 klokken 13:06 av Nicolai Prebensen

- Vi er litt på leting, sier Arild Berge. Han er leder av prosjektgruppa for nærdemokrati og innbyggerinvolvering. (Foto: Jon Aamodt)

- Hvis vi får med oss innbyggerne, og ser vi at de får et eierskap til den ny kommunen vil det være et mål på at vi har lykkes, sier Arild Birkenes fra Songdalen FrP. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no