Kommunestyresalen på rådhuset onsdag.

Plan- og miljøutvalget live onsdag formiddag

  Nicolai Prebensen
  20. mars 2018
  18:46
Plan. og miljøutvalget i Søgne kommune møtes i kommunestyresalen rundt klokken 10.00 onsdag formiddag. I forkant av møtet skal utvalget på befaring. 

Møtet sendes live på N247 via kommunens webstreamingstjeneste. 

Saker til behandling:
 • PS 61/18 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2018
 • PS 62/18 Referatsaker 21.03.2018
 • RS 4/18 Fylkesmannen opprettholder delvis og opphever delvis kommunens vedtak - søknad om dispensasjon for oppføring av ny bolig
 • RS 5/18 Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak - behandling av klage over godkjent søknad om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen
 • PS 63/18 Journalførte delegasjonssaker 21.02.2018 - 13.03.2018
 • PS 64/18 Utsatt for befaring - nye vedlegg: Søknad om dispensasjon - deling av tomt og oppføring av bolig og garasje - GB 23/179 - Hølleveien 149
 • PS 65/18 Ny behandling: Oppføring av bolig - GB 15/30 - Nodenesveien 53 A
 • PS 66/18 Førstegangsbehandling - detaljregulering for Anderåsen - planID 201004
 • PS 67/18 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for praksisarealer Søgne VGS - del av GB 1/1 - Plan ID 201708
 • PS 68/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID 201609
 • PS 69/18 Forslag til endring av reguleringsplan for småbåthavn på Skarpeid, Plan ID 20121115
 • PS 70/18 Søknad om dispensasjon for deling av eiendom og oppføring av bolig - GB 23/325 - Hølleheiveien 46
 • PS 71/18 Søknad om dispensasjon - Enebolig - GB 31/186 - Norddalsheia 32
 • PS 72/18 Søknad om dispensasjon - Bod og levegg - GB 12/195 - Langenesveien 448
 • PS 73/18 Søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av - GB 6/1 - Langenesveien 722
 • PS 74/18 Søknad om dispensasjon for grunnarbeid og oppføring av bolig - GB 15/91 - Nodenesveien
 • PS 75/18 Søknad om dispensasjon - tilbygg til sjøbod - fasadeendring - tilknytning til vann og avløp - GB 17/6 - Langenes
 • PS 76/18 Søknad om dispensasjon fra plankravet - Firemannsbolig - GB 73/134 - Kleplandsveien 12
 • PS 77/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av lysthus - karnapp - bod og platting - GB 19/48 – Føreidveien 51
 • PS 78/18 Søknad om dispensasjon for riving av bolig og uthus, og oppføring av ny bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166
 • PS 79/18 Søknad om dispensasjon - rive eksisterende fritidsbolig - ny fritidsbolig og anneks - GB 24/1 - Amfenesveien 194
 • PS 80/18 Søknad om dispensasjon for terrenginngrep i uteområde - GB 31/80 Juviga 36
 • PS 81/18 Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig - GB 71/238 - Repstadveien 144
 • PS 82/18 Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 21/60 - Monsøya 104
 • PS 83/18 Klage på vilkår satt i vedtak om dispensasjon for pumpehus og brygge - GB 21/71 - Monsøya
 • PS 84/18 Tilskudd til kulturhogst- strategi for bruk av midler
 • PS 85/18 Eventuelt 21.03.2018

Paul Magne Lunde leder plan- og miljøutvalget i Søgne kommune. (Foto: Jon Aamodt, arkiv.)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no