Det er båten "Hannibal" som klargjøres for rutetrafikk i Søgne-skjærgården fra sommeren 2018. (Foto: Skagerrak Navigation)

Foreslår å bevilge 750.000 til helge- og feriekjøring

  Jon Aamodt
  13. mars 2018
  19:58
AKT har inngått avtale med selskapet Skagerrak Navigation om å trafikkere båtruten fra Høllen til øyene i Søgne-skjærgården. Nå vil administrasjonen i Søgne kommune benytte en opsjon i avtalen og foreslår å bevilge 750.000 kroner for å holde rutetilbudet i gang i sommerferien og i helgene. 


Kostnaden på kroner 750.000 er satt sammen av flere delsummer. De åtte sommerukene i skoleferien er beregnet å koste i overkant av 600.000 kroner, men her forutsettes at Vest-Agder Fylkeskommune betaler halvparten av denne summen. 

Helgekjøring etter sommerferien fram til september er priset til ca 50.000. Den største kostnaden ligger i helgekjøring i perioden september til april. Kjøring i denne perioden gjøres kun etter forhåndsbestilling og det er derfor vanskelig å forutse eksakt pris. Administrasjonen har tatt høyde for at ordningen utnyttes maksimalt med to avganger hver lørdag og søndag. Ut fra dette er det budsjettert med like over 550 000 kroner til dette. 

Politisk ønske å opprettholde rutetilbud
I regnestykket er det også tatt med litt over 30.000 kroner til isbryting og det er estimert billettinntekter på 200.000 kroner. Administrasjonen skriver i saksutredningen at man er i tvil om kostnadene til helgekjøring kan forsvares og peker på at det er lite dokumentasjon på bruk av tilbudet i vinterhalvåret. På bakgrunn av politiske signaler som er gitt foreslåes det likevel å etablere et system for bestillingsturer. Disse skal kun kjøres når det er foretatt en forhåndsbestilling. 

Enkelte forhold knyttet til isbryting og billettprising er ikke endelig avklart og kommunen vil fortsette dialog med AKT for å avklare dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Rutetilbudet som leveres i skjærgården vil dersom forslaget blir vedtatt inneholde fem daglige rundturer i de åtte ukene i sommerferien. Resten av året er det satt opp tre daglige avganger mandag til fredag, og to turer lørdag og søndag. Verdt å merke seg er at i perioden september til april vil turer i helger og skoleferier bare kjøres ved forhåndsbestilling. 

Behandles politisk
Formannskapet skal behandle saken på sitt møte onsdag 14. mars før den sendes kommunestyret for endelig vedtak

Følg møtet i formannskapet onsdag 14. mars fra klokken 09.00 i vår direktesending her på N247. 

I sommersesongen skal det kjøres fem avganger samtlige ukedager og det vil bli totalt syv anløpssteder på ruten. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no