Søgne rådhus onsdag 14. mars 2018.

Formannskapet live onsdag

  Nicolai Prebensen
  13. mars 2018
  22:39
Onsdag klokken 09.00 starter formannskapet i Søgne kommune ordinært månedsmøte. Møtet sendes live via kommunens webstreamingstjeneste.

Saker til behandling er:
 • PS 28/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.02.18
 • PS 29/18 Referatsaker formannskapet 14.03.18
 • RS 10/18 Flagging på Nordens dag 23.03.18
 • RS 11/18 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - mottatt per post
 • RS 12/18 Oversendelse til formannskapet fra rådet for mennesker med nedsatt funkjonsevne
 • RS 13/18 Svar på forespørsel om buss for elevtransport fra/til Birkelid
 • RS 14/18 Takker for bidrag fra Søgne kommune
 • PS 30/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme
 • PS 31/18 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandregionen (ATP-plan)
 • PS 32/18 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen
 • PS 33/18 Opprinnelig saksfremlegg - Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018
 • PS 33/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg sak nr 33/18
 • PS 34/18 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund Ettersendt 12.03.18
 • PS 35/18 Eventuelt formannskapet 14.03.18

Formannskapet i Søgne har møte onsdag 14. mars. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no