Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker bedre tilgang til parkering for besøkende til rådhuset og andre tjenesteytere på Tangvall. (Foto: Arkiv: Endre Ottem)

Ønsker korttidsparkering ved rådhuset

  Jon Aamodt
  12. mars 2018
  17:40
Både Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har nylig diskutert parkeringsforholdene for besøkende til rådhuset og andre tjenesteytere på Tangvall.

Eldrerådet skriver at det er kjent med at transportplan for torget på Tangvall er lagt på is i forbindelse med arbeidet med K3. Begge rådene ønsker at det settes i verk midlertidige tiltak for å lette tilgangen til offentlige og private tjenester. Det er særlig lagt vekt på mennesker som har nedsatt bevegelighet, men som ikke fyller kriteriene for å parkeringskort som er nødvendig for å benytte spesielt merkede parkeringsplasser 

- Når eldre opplever å bli utsatt for unødvendige begrensninger mot en meningsfull tilværelse i fellesskap med andre og gjennom avgjørelser som er viktige i eget liv, er det grunn til å løfte saken på nytt, skriver eldrerådet. 

Nestleder i Eldrerådet Tormod Mjaaseth (H) sier at rådet jevnlig har satt fokus på parkerlingslette for personer med nedsatt funksjonsevne uten at dette har ført til avklarende politiske vedtak. Han henviser til kommunens egne strategiplaner og forskrift om verdig eldreomsorg hvor det legges til grunn at menneskets selvfølelse og selvrespekt er viktig for den enkeltes livskvalitet og mestring. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Ønsker reservert HC-parkering
Rådet fremmer forslag om at det avsettes ti parkeringsplasser reservert HC-parkering i et merket område. 

- Dette vil bidra til bedre tilgjengelighet i sentrum, ved helsehuset og rådhuset for personer med nedsatt funksjonsevne og som ikke er innvilget parkeringskort, skriver Eldrerådet.

Eldrerådet sier ikke noe om hvordan disponering og organisering av parkeringen er tenkt utover at den skal kunne benyttes av personer som ikke har fått tildelt ordinære parkeringskort for mennesker med forflytningsvansker. 

Ønsker korttidsparkering
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har i sin oversending til formannskapet anmodet om at det reserveres plasser for korttidsparkering nær rådhuset. De forslår ti plasser reservert for besøkende til rådhuset. Parkering her bør være tidsbegrenset til to timer, skiver rådet. 

Saken er satt opp som referatsak i formannskapet 14. mars. Da blir det opp til formannskapet om de ønsker å gå videre med saken nå eller vente til etter 2020 når en ny transportplan kan behandles. 

Korttidsparkering eller reserverte plasser for bevegelseshemmede som ikke har ordinært parkeringskort. Dette er ønsker formannskapet skal ti stilling til. (Foto: Arkiv: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no