Skatteoppkreverfunksjonen i Søgne og Kristiansand blir slått sammen og vil fra 1. april ha adresse Kristiansand. (Foto: Trond Even Tønnesen/Nye Kristiansand)

Forskutterer samkjøring av funksjoner i Nye Kristiansand

  Jon Aamodt
  10. mars 2018
  13:52
Når de tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand blir til en kommune fra 1. januar 2020 skal administrative tjenester i de tre kommunene være samkjørt og slått sammen. 

Allerede fra 1. april i år vil vi se resultater av dette. Da blir skatteoppkreverfunksjonen i Søgne og Kristiansand slått sammen, så sant avtalen som er fremforhandlet blir godtkjent av kommunestyrene.

Saken skal behandles i Søgne formannskap 14. mars. Rådmannen skriver i saksfremlegget at bakgrunnen er både at det er mulig å ta ut samhandlingsgevinster allerede nå, i tillegg til det faktum at Kristiansand har behov for ekstra ressurser grunnet en person som er gått av med pensjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.
Annonse

Fortsatt tilstedeværelse på rådhuset.
Formelt gjøres endringen ved at det inngås et vertskommunesamarbeid mellom de to kommunene om tjenesten. Kristiansand blir vertskommune og tjenestens kontoradresse vil være Kristiansand. Dagens skatteoppkrever i Søgne kommune ansettes i Kristiansand kommune fra 1. april, men skal inntil videre fortsatt ha noen kontordager i Søgne. I oppstarten av det avtalt at det skal være to kontordager per uke i Søgne og tre i Kristiansand, men denne fordelingen kan endres etter hvert som andre forhold kommer på plass i sammenslåingsprosessen. 

Saken er drøftet med de tillitsvalgte og dagens skatteoppkrever vil få samme betingelser som tidligere når arbeidsforholdet formelt overføres til Kristiansand kommune fra 1. april 2018. 

Inntil videre vil kommunekassereren fremdeles ha to kontordager per uke i Søgne. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no