Kontrollutvalgets leder Jan Stubstad (Uavh.) og resten av utvalget ber kommunestyret utpeke nytt kontrollutvalg. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)

Kontrollutvalget i Søgne trekker seg

  Jon Aamodt
  01. mars 2018
  19:03
De fem medlemmene i kontrollutvalget i Søgne kommune har torsdag enstemmig besluttet at de vil trekke seg fra sine verv og ber kommunestyret oppnevne et nytt kontrollutvalg. Det er fvn.no som skriver dette torsdag. 

Årsaken til at utvalget har kommet til denne konklusjon er kommunestyrets oppfølging av en tidligere sak kontrollutvalget har oversendt til kommunestyret. Denne ble behandlet i siste kommunestyre som da valgte å ta saken til orientering. 

Kontrollutvalgets medlemmer med leder Jan Stubstad (Uavh.), nestleder Peder Johan Pedersen (SV), Reidun Westergren (H), Roar Tufteland (KrF) og Marianne Bakke Meiholt (Ap), sier at de ser på kommunestyrets behandling av den tidligere saken som mistillit og ber kommunestyret velge et nytt kontrollutvalg. 

- Må velge nytt utvalg
Bent Ludvig Daland er fungerende gruppeleder i Søgne Frp. Han uttaler seg på bakgrunn av medias omtale av dagens møte i kontrollutvalget.

- Dersom media har rett bør ordfører snarest kalle inn valgnemnda til forberedende arbeid. Dette for å sikre at vi har et fungerende kontrollutvalg i Søgne snarest, sier Daland til N247 torsdag kveld.

- Jeg har vært i Tinntjønnhallen hele ettermiddagen og visste ikke noe om dette på forhånd, sier Tom Løchen. Han er gruppeleder i Høyre som har ett medlem i det sittende kontrollutvalget (Reidun Westergren).

- Dersom det er korrekt at medlemmene ikke ønsker å fortsette, må bare kommunestyret velge et nytt kontrollutvalg. Det burde ikke være noe problem, sier Løchen. 

Saken oppdateres. 
Sist oppdatert 01.03.2018 klokken 21:04 av Jon Aamodt

Fungerende gruppeleder i Søgne FrP Bernt Ludvig Daland ber ordføreren starte forberedelser til å får et fungerende kontrollutvalg i kommunen. (Foto: Arkiv: Nicolai Prebensen)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no