Pressemelding
1.1 kilometer gang- og sykkelvei er ferdig opparbeidet på Langenes. Fredag 2. mars blir strekningen offisielt åpnet. (Foto: Jon Aamodt)

Åpner ny gang- og sykkelvei på Langenes

  Jon Aamodt
  01. mars 2018
  15:40
Fredag 2. mars åpnes gang- og sykkelveien fra Annas rom til Kileheia boligfelt. Strekningen er omlag 1,1 kilometer.


- Endelig har alle de sentrale delene av Langenes fått gang- og sykkelvei. Det betyr at skoleveien blir trygg til og fra Langenes skole. Alle innbyggere har fått en trygg ferdselsåre, som samtidig er en fin turvei. Gang- og sykkelveien gir også en flott mulighet til å forflytte seg miljøvennlig til friluftsområdene ved Kilen, til fots eller på sykkel, skriver Bjørne Jortveit, rådgiver ATP-samarbeidet i en pressemelding.   

Jortveit sier videre at det vil bli taler ved Søgnes ordfører Astrid M. Hilde, fylkesordfører Terje Damman og daglig leder i Repstad Eiendom, Ole Johan Bueklev.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet har totalt kostet cirka 15 millioner kroner. På deler av strekningen er det lagt ned vann og kloakk. Disse kostnadene er ikke inkludert i totalkostnaden. ATP-samarbeidet har gitt et tilskudd på 6,2 millioner kroner. Prosjektet er fullfinansiert av Repstad Eiendom, Søvig Eiendom og andre private utbyggere langs gang- og sykkelveien. 

I forlengelse av den nye veien er det bygd en omlag 100 meter lang gruset tursti fra Kileheia til Kilen.

Repstad Eiendom AS har vært byggherre, mens Repstad Anlegg AS har forestått bygging av gang- og sykkelveien. Anlegget er godkjent av Statens vegvesen på vegne av Vest-Agder fylkeskommune som er veieier.


Den nye gang- og sykkelveien på Langenes er finansiert i et samarbeid med private og offentlige midler. (Foto: Jon Aamodt)
Annonse

Publiseringsløsning levert av UENO      Om personvern på www.n247.no